เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไชนาวาส

รหัสวัด
02720101003

ชื่อวัด
วัดไชนาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 1890

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 1920

ที่อยู่
วัดไชนาวาส

เลขที่
219

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ประชาธิปไตย

แขวง / ตำบล
ท่าพี่เลี้ยง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
33 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0841079101

โทรศัพท์
0841079101

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 673

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:42:45

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:08:29

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูสังฆรักษ์จำนงค์ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูใบฏีกาสุรเวช ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระบุญจันทร์ คุตฺตาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวิชัย กิตติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระไชยวัฒน์ นิรโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกมล สุตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเอกพงศ์ โสภณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระลือชัย ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระธงชัย ธมฺมธโช

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระจําลอง ขนฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระภูษิต คุตฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระชัยชนะ อิทฺธิเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระภาคิน ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระประเดิมชัย ติกวายโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกาหลง รตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระญาณโชติ อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเอกสิทธิ์ อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระธนากร เขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกําธร กําธร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอนุกูล อนุกูล

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมงานบุญปลอดภัย ใส่ใจ๓ด้าน

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทําวัตรสวดมนต์

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ทําบุญวันพระ

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

หลวงพ่อท้วม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 227 ครั้ง

โบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

แนวทางชีวิตเตือ...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 292 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิดธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

ข้อคิดธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 218 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดไชนาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วิหาร

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด