เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจำปา

รหัสวัด
02720114005

ชื่อวัด
วัดจำปา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 2529

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2539

ที่อยู่
วัดจำปา

เลขที่
254/2

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สนามคลี

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

มือถือ
088-4583254/065-4129253

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 433

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 22:09:10

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:54:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดจำปา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๔/๒ บ้านท่าตาเทศ หมู่ที่ ๑ ตำบลสนามคลี(เดิมตำบลตลิ่งชัน) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา วัดจำปาตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เดิมเป็นวัดร้าง ได้ขอยกฐานะจากวัดร้างมาเป็นวัดที่มีคณะสงฆ์ปกครอง ที่มีพระสงฆ์ดูแล ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  การบริหารจัดการในขณะนั้น พระอธิการหมุน ทนฺตกาโย ดูแลอยู่ เมื่อท่านมรณภาพ ทางคณะสงฆ์และตำบล ได้แต่งตั้งให้ พระใบฎีกาสมาน ยสินธโรมาดูแลในตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาไม่นานสุขภาพร่างกายท่านไม่ข้อยดี จึงขอกลับไปอยู่ที่วัดสามทองดั่งเดิม และทางคณะสงฆ์เห็นว่าขาดผู้ดูแลกลัวว่าวัดจะร้างอีกจึงให้ พระอธิการประดับ ธมฺมธโร มาดูแล เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่มาท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และคณะญาติโยมจึงได้นิมนต์ พระศักดา  ปญฺญาทีโป มารักษาการแทนเจ้าอาวาส ต่อมาท่านได้ลาออก เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน จึงได้ให้เลขานุการมาดูแลไปก่อน พระธุดงค์    ฐิตธมฺโม มารักษาการเจ้าอาวาส วัดจำปา เป็นองค์ปัจจุบัน

รายการพระ

พระธุดงค์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระอนันต์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2565

พระสุเทพ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 297 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 372 ครั้ง

พระประธาน (ในอุ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 402 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วิชา สังคมศึกษา...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 179 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมจากต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 225 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อสาระธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 119 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด