เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอู่ยา

รหัสวัด
02720110005

ชื่อวัด
วัดอู่ยา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2519

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน ปี 2522

ที่อยู่
-

เลขที่
31

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
ดอนกำยาน

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
39 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

มือถือ
087 056 6687

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 896

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:02:26

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:29:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดอู่ยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านอู่ยา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน  ๒๔ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๕ หลัง และตึก ๑ หลัง  ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดอู่ยา        ตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ โดยกำนันธรรม ศรีสมพันธ์ และผู้ใหญ่มะลิ เพ็งหาจิตร พร้อมด้วยชาวบ้าน จัดหาซื้อที่ดิน จัดสร้างวัดขึ้น และได้นิมนต์พระมหาบุญสุข ภูริปญฺโญ จากวัดป่าเลไลยก์มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๒เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ
พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๑๕ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์ ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมหากมล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุริยา ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระชาญวิทย์ ชวนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสมโภช เขมเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระบุญเลียบ ฐิตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุพร ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระรวง ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสมภพ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุริยัน ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พระพุทธโสธรสันติสุข

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 408 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 01-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

งานทอดกฐินประจำ...

วันที่จัดงาน : 01-09-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 232 ครั้ง

หลวงพ่อแดง

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 238 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดอู่ยา

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2565

เปิดดู 136 ครั้ง

งานเททองหล่อหลว...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 446 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 1386 ครั้ง

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้องกันโควิด 19

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดอู่ยา

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดอู่ยา

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด