เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางปลาหมอ

รหัสวัด
02720110003

ชื่อวัด
วัดบางปลาหมอ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2442

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2500

ที่อยู่
-

เลขที่
341

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนกำยาน

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

มือถือ
098 971 9293

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 769

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:16:39

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:11:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางปลาหมอ� ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ บ้านบางปลาหมอ� หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดถนนลาดยาง ทิศตะวันตกจดคลอง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย� อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒� เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร� เป็นอาคารไม้� หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๘๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙� กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง
วัดบางปลาหมอ� ตั้งเมื่อพ.ศ.๒๔๔๒� ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่ ๑� พระสัมฤทธิ์� รูปที่ ๒ พระพันธ์� สุภสฺสโร พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๒๖� รูปที่ ๓ พระสมุห์มงคล� วรธมฺโม พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๔� รูปที่ ๔ พระสมุห์อำพันธ์� ปญฺญาสาโร พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๕๕รูปที่ ๕ พระครูสังฆรักษ์ปกิจจา สุมโน พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๙
รูปที่ ๖ พระปลัดธนิตย์ จนฺทิโก �พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดธนิตย์ จนฺทิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสมุห์สุวัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระธวัชชัย สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระบุญล้อม ธนิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระนันทวุฒิ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ฌาปนกิจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

เปิดดู 8 ครั้ง

ร่วมฟังพระโอวาทปาฏิโมกข์ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

เปิดดู 6 ครั้ง

ฌาปนกิจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 427 ครั้ง

กองทุนลูกหมออาภากรวัดบางปลาหมอสุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันหมออาภากร 19...

วันที่จัดงาน : 19-12-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ตำหนักหมออาภากร

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 222 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 44 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดบางปลาหมอ

ข้อมูลเมื่อ 03-10-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

ไม่อยากให้มาเสี...

ข้อมูลเมื่อ 08-09-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

น้ำมันมะพร้าวสก...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

แจกถุงยังชีพให้...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 210 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 271 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้องกันโควิด 19

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบางปลาหมอ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดบางปลาหมอ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

รถพยาบาล

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น