เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคันทด

รหัสวัด
02720104005

ชื่อวัด
วัดคันทด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2451

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2517

ที่อยู่
วัดคันทด

เลขที่
89

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าระหัด

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
15 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
09-3215-0623

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
yutnick26@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 2268

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:00:11

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:04:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดคันทด
            วัดคันทด ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ มีพระพุทธชินราช เป็นพระประธานประจำอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๑ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง หอฉัน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ บูรณะเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
             วัดคันทด เดิมเป็นสำนักสงฆ์รางตะควร หมู่ที่ ๔ ประชาชนส่วนมากอพยพมาจากหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ประชาชนทางเหนือวัดอพยพมาจากบ้านโคกหม้อ และบ้านวัดไทรย์ บ้านคันทด เมื่อถึงหน้าน้ำลด ราวเดือนอ้ายกับเดือนยี่ น้ำไหลลงมารวมกันที่ลำสมุห์ แล้วไหลมารวมทางด้านเหนือของหมู่ที่ ๔ ไหลผ่านไปลงที่คลองวัดน้อยและแม่น้ำท่าจีน น้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไหลไปทางบ้านโรงนาบางยี่หน ชาวบ้านคันทดซึ่งส่วนใหญ่ย้ายไปจากบ้านโคกหม้อช่วยกันทำคันทดน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งใช้ทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์  จึงเรียกว่า บ้านคันทด

เกจิอาจารย์วัดคันทด
            หลวงพ่อพระปลัดยิ้ม ยสธโร เป็นพระหมอสมุนไพรคนเลื่อมใสมาก ท่านสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อหลวงพ่อพระปลัดยิ้ม ยสธโร มรณภาพ หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปต่อมา ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัด ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้สันโดษปฏิบัติอย่างเรียบง่ายมีปฏิปทา และด้วยบารมี รวมทั้งวิชาที่ท่านได้รับถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มานั้น นับว่าเป็นที่พึ่งแก่ญาติโยมได้อย่างมาก ท่านได้สร้างพระขุนแผนและตุ๊กแกแจกงานกฐิน ผ้าป่า ผู้ได้บูชาเกิดความเลื่อมใส เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้าน ต่อมาหลวงพ่อศรีเมือง อินทวณฺโณ มรณภาพ พระครูสังฆรักษ์มนูญ สุจิณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปต่อมา ท่านได้บูรณปฎิสังขรณ์วัดเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ ต่อมาท่านได้ลาสิกขา พระปลัดสมพงศ์ สุพจฺโจ จึงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 

ทิศเหนือติดกับที่ประชาชน
ทิศใต้ติดกับโรงเรียนวัดคันทด
ทิศตะวันออกติดถนนหมู่บ้านคันทดไผ่ขวาง
ทิศตะวันตกติดกับที่ประชาชน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (4.55 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (2.78 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (624.13 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมพงศ์ สุพจฺโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระยุทธศักดิ์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

พระจำนงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระชยุต ชาตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสยาม มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินประจำปี พ.ศ.2565

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 204 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันเข้าพรรษา

วันที่จัดงาน : 14-07-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

งานประจำปี บวงส...

วันที่จัดงาน : 25-06-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรวัน...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ วัดคันทด

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

เปิดดู 222 ครั้ง

มณฑปพระปลัดยิ้ม...

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

เปิดดู 2583 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของวัน...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 285 ครั้ง

สื่อการเรียนการ...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 213 ครั้ง

สาระธรรม

อมตะธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 2025 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อสังคมการเรี...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 325 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดคันทด

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดคันทด

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด