เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่ากุ่ม

รหัสวัด
02720602002

ชื่อวัด
วัดท่ากุ่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านท่ากุ่ม

เลขที่
9

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสาหร่าย

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน 13 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 1562

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 05:07:09

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 09:31:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดท่ากุ่มโดยสังเขป
มูลเหตุของการสร้างวัดท่ากุ่มนี้ได้มาจากการสอบถาม ท่านพระครูธรรมธรสุวรรณ กุสลญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่ากุ่ม และ นายทองอยู่ คุ้มทอง ที่มีครอบครัวตั้งรกรากอยู่บ้านท่ากุ่มมาตั้งแต่สมัยปู่ และยังถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านก็ว่าได้จากข้อมูลที่ได้ทำการสอบถามคุณทองอยู่ คุ้มทองวัดท่ากุ่มนี้มีการก่อสร้างมานานกว่าร้อยปีหรือมากกว่านั้น ท่าผู้ที่ให้ข้อมูลก็ไม่อาจสันนิฐานได้เพราะตัวท่านผู้ที่ให้ข้อมูลของวัดท่ากุ่มท่านบอกว่าท่านจำความได้ก็เห็นวัดท่ากุ่มแล้ว เริ่มแรกนั้นไม่ได้ชื่อว่าวัดท่ากุ่มแต่ชื่อว่าวัดบางขวาก เนื่องด้วยในสมัยก่อนนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายเหมือนกับในปัจจุบันนี้ จึงนิยมใช้การสัญจรทางน้ำมากกว่าทางบกและที่บ้านท่ากุ่มนั้นก็มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตัวหมู่บ้าน จึงมีการมาพักที่ท่าน้ำของวัดบางขวากกันอยู่บ่อย หรือแม้แต่คนที่เดินทางสัญจรมาทางบก ก็จะมาแวะพัก วัว ควาย ที่ท่าน้ำของวัดบางขวากกันอยู่เป็นประจำ เหตุที่เรียกว่าบ้านท่ากุ่มนั้นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่พักที่ท่าน้ำบางขวากนั้นไม่ค่อยที่จะเรียกว่าท่าน้ำวัดบางขวาก แต่จะเรียกกันว่าท่าว่าวัดท่ากุ่มเพราะว่ามีต้นกุ่มขึ้นเยอะจึงเรียกกันว่าวัดท่ากุ่ม ถ้าถามคนที่มาจากที่อื่นว่ารู้จักวัดบางขวากหรือไม่ ก็จะตอบได้เลยว่าไม่รู้จักจะรู้จักก็แต่วัดที่มีต้นกุ่มขึ้นที่ท่าน้ำเยอะจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดบางขวากมาเป็นวัดท่ากุ่ม
  วัดท่ากุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๖๒ งาน ๑๓ ตารางวา อาณาเขตเหนือติดกับที่ดินเอกชน ทิศใต้จดกับทางหลวง ทิศตะวันออก จดแม่น้ำท่าจีน ทิศตะวันตก จดถนนพัฒนาการ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิและหอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ เมรุ สร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ วิหาร ๑ หลัง กว้าง ๔๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมีโรงครัว ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประทานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระโมคัลลานะสารีบุตร
วัดท่ากุ่ม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ชื่อวัดนั้นตั้งตามหมู่บ้านตามมติของมหาเถรสมาคม วัดตั้งอยู่ในที่ดินของราชพัสดุ วัดได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านท่ากุ่มมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสวัดท่ากุ่มนั้นมีเจ้าอาวาสหลายรู้ แต่เท่าที่ทราบนามจริง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (70.69 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูธรรมธรสุวรรณ กุสลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระฉลอง นนฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระวิชิต เมธิโน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระเทิดศักดิ์ อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระพชรพล ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระเสน่ห์ วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สร้างพระพุทธรูปใหญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ทุกเย็น

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อวาสนาดี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 855 ครั้ง

หลวงพ่อสังกัจจา...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 387 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะคีตะ

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 929 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ก่อนนอนล้างใจ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 876 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่ากุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม 5 ส.

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด