เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านสันดอน

รหัสวัด
02720414006

ชื่อวัด
วัดบ้านสันดอน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่
76

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
9 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

มือถือ
081-0060333

อีเมล์
watbansundon@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 695

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 18:51:00

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:34:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน อาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดคลองสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล (เมรุ) จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชะนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโปสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว เป็นเนื้อโลหะ ลงรักปิดทอง พระพุทธโคดม หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วเนื้อปูนปั้น ทาสีทอง พระกัจจัยนะ (หลวงพ่อโต) หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว เนื้อโหละประจำอยู่ที่วิหาร
 
วัดบ้านสันดอน ตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดิน และซื้อเพิ่มบางส่วน ประชาชนได้ร่วมใจกันพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระอธิการแหนม
รูปที่ ๒ พระอธิการกล่อม
รูปที่ ๓ พระอธิการม่อม
รูปที่ ๔ พระอธิการฟู สงฺวโร พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๑
รูปที่ ๕ พระอธิการปิ่น พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๘ 
รูปที่ ๖ พระอธิการไสว ทุลฺลโภ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๗
รูปที่ ๗ พระครูจิรวัฒนคุณ  พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

 
ประวัติหลวงพ่อพุทธโคดม และหลวงพ่อโต วัดบ้านสันดอน
 หลวงพ่อพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว
คุณแม่เสงี่ยม ฉายอรุณ เป็นผู้จัดสร้างถวายวัดบ้านสันดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ หลวงพ่อโต เป็นพระอริยสาวก (พระมหากัจจัยนะ) หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว เนื้อโลหะทองเหลืองนายสุวัตร เฟื่องวงศ์ ได้ระดมทุน และชักชวนศรัทธาจากชาวบ้านสันดอน จัดสร้าง ถวายวัดบ้านสันดอน เพื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ดำเนินการจัดงานประจำปี นมัสการปิดทองหลองพ่อพุทธโคดม และหลวงพ่อโต ในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ของทุกปี ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนชาวบ้านสันดอนและใกล้เคียงมานมัสการปิดทองกันเป็นจำนวนมากyes

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (199.34 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (3.05 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (3.02 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจิรวัฒนคุณ จิรวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2567

เปิดดู 59 ครั้ง

วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 397 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานทำบุญประเพณี...

วันที่จัดงาน : 14-04-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 163 ครั้ง

วิหารพุทธโคดม ห...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 160 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

มาลุตชาดก การถ...

ข้อมูลเมื่อ 19-03-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

ภาพยนต์เรื่อง พ...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

ธรรมะสอนใจให้เข...

ข้อมูลเมื่อ 01-02-2565

เปิดดู 657 ครั้ง

สาระสำคัญของศาส...

ข้อมูลเมื่อ 01-02-2565

เปิดดู 210 ครั้ง

สาระธรรม

ถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทาสแค่นั้นเอง!

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

กฎแห่งกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 217 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

*** มองแต่แง่ดี...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านสันดอน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดบ้านสันดอน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด