เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนทอง

รหัสวัด
02720413008

ชื่อวัด
วัดดอนทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดดอนทอง

เลขที่
100

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดโบสถ์

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1400

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 15:33:33

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:03:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ วัดดอนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี
วัดดอนทอง ตั้งเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ลาดับเจ้าอาวาส  1.พระปลัดเจียร  อนุตฺตโร  2.พระอธิการสำอางค์  ปญฺญาวโร  3.พระปลัดสมชาย  ชินวํโส

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดสมชาย ชินวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระสมชาย เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระชม ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางต่...

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หัวใจของพระพุทธ...

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 137 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะชวนคิด

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 104 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ดินที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการแม่บ้านร่วมใจ

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด