เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8392 รูป
สามเณร
350 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8956 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7344 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชีปะขาว

รหัสวัด
02720403005

ชื่อวัด
วัดชีปะขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
หมู่บ้านชีปะขาว

เลขที่
159

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะค่า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
24 ไร่ 01 งาน 06 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
-

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
-

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 190

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:49:14

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:55:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

             วัดชีปะขาว เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๕๙ บ้านชีปะขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อนที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา   อาณาเขต   ทิศเหนือทิศใต้
จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๘ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ ๑๒ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  และตึก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์  พระสารีบุตร
              วัดชีปะขาว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๗ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือรูปที่ ๑ พระพุทธสว่างไพศาล รูปที่ ๒ พระพิน รูปที่ ๓ พระฉิน รูปที่ ๔ พระดำ รูปที่ ๕ พระภู่ รูปที่ ๖ พระอ่ำ รูปที่ ๗ พระขม รูปที่ ๘ พระเกลี้ยง รูปที่ ๙ พระครูสุวรรณพัฒน์โกศล (ทองเหมาะ) รูปที่ ๑๐พระครูปลัด วีรพัฒน์ โรจนธมฺโม (ธานี) ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.๒๕๒๑

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูปลัดวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระยอด กตกุสโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระอมรพงศ์ เตชปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอนุรักษ์ กมฺพุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระทวี สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสยาม อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 21 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเวียนเทียน...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระสัมพุทธ พรรณ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

หลวงพ่ออ่ำ ชินป...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ส่องพระพุทธคุณว...

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ทำจิตให้สงบพบแส...

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

รวมภาพวัดชีปะขา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดชีปะขาว สวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565