เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชีปะขาว

รหัสวัด
02720403005

ชื่อวัด
วัดชีปะขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
หมู่บ้านชีปะขาว

เลขที่
159

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะค่า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
24 ไร่ 01 งาน 06 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
-

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
-

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1979

ปรับปรุงล่าสุด : 24 เมษายน พ.ศ. 2567 14:53:55

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:55:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � � � �วัดชีปะขาว เป็นวัดราษฎร์ �สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย �ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๕๙ บ้านชีปะขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า ��จังหวัดสุพรรณบุรี ��ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อนที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา� �อาณาเขต� �ทิศเหนือทิศใต้
จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน �อาคารเสนาสนะ �ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ �เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๘ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ ๑๒ หลัง� เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง �ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง �และตึก ๑ หลัง �วิหาร กว้าง ๔ เมตร �ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ �กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก� ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์� พระสารีบุตร
� � � � � � � วัดชีปะขาว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๗ เขตวิสุงคามสีมา �กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง� มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือรูปที่ ๑ พระพุทธสว่างไพศาล รูปที่ ๒ พระพิน รูปที่ ๓ พระฉิน รูปที่ ๔ พระดำ รูปที่ ๕ พระภู่ รูปที่ ๖ พระอ่ำ รูปที่ ๗ พระขม รูปที่ ๘ พระเกลี้ยง รูปที่ ๙ พระครูสุวรรณพัฒน์โกศล (ทองเหมาะ) รูปที่ ๑๐พระครูปลัด วีรพัฒน์ โรจนธมฺโม (ธานี) ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
�การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.๒๕๒๑

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระยอด กตกุสโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระอมรพงศ์ เตชปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอนุรักษ์ กมฺพุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระทวี สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2566

พระสยาม อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2567

เปิดดู 25 ครั้ง

ปฏิทินประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2566

เปิดดู 153 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเวียนเทียน...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระสัมพุทธ พรรณ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 1620 ครั้ง

หลวงพ่ออ่ำ ชินป...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 1554 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ส่องพระพุทธคุณว...

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 1238 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 578 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ทำจิตให้สงบพบแส...

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

รวมภาพวัดชีปะขา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดชีปะขาว สวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

จิตรกรรมฝาผนัง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด