เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเจ้าขาว

รหัสวัด
02720403003

ชื่อวัด
วัดเจ้าขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านใหม่

เลขที่
102

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะค่า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
20 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
-

โทรศัพท์
-

Fax
-

จำนวนเข้าดู : 613

ปรับปรุงล่าสุด : 24 เมษายน พ.ศ. 2567 13:47:54

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:53:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                     วัดเจ้าขาว   ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๐๒   หมู่ที่ ๔  ตำบลตะค่า  อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อนที่ ๒๐ ไร่ เศษ  อาณาเขต ทิศเหนือจดหมู่บ้าน  ทิศใต้จดหมู่บ้านคลองตาจง  ทิศตะวันออก จดคันกั้นน้ำของชลประทาน  ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  อุโบสถ์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว  ๔๑ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   หอสวดมนต์  กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๑๐ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    กุฎิสงฆ์ ๑๐ หลัง  เป็นอาคารไม้  ๙ หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   วิหาร กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๑ เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้   มีอาคารเสนาสนะต่างๆ  ดังนี้ คือ ๑.ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน  เนื้อที่ กว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๗  เมตร   ๒.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  เนื้อที่ กว้าง  ๑๒  เมตร ยาว  ๑๘  เมตร    ปูชนียวัตถุมี  พระประธาน  นามว่า หลวงพ่อขาว  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒ เมตร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๕   และเจ้าแม่กวนอิม  สูง  ๑๑ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๓๙ สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี
              วัดเจ้าขาว   ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๓ เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด ตั่งวัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วประมาณ  ๒๕๐ ปี เดิมมีอุโบสถ  วิหาร  ก่ออิฐถือปูน  มุงด้วยกระเบื้องดินเผา สำหรับกุฎิมี  ๑๑  หลัง เป็น เรือนไม้ทรงไทย  ส่วนศาลาการเปรียญ  ได้สร้างจนสำเร็จใช้ประโยชน์ได้เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๐   ชื่อวัดเดิมเขียนว่า  จ้าวขาว     ปัจจุบัน   เปลียนเป็น  เจ้าขาว   ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๘ เมตร  ยาว ๓๓  เมตร การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามว่า  คือรูปที่ ๑ พระยา   รูปที่ ๒ พระอ่อน  รูปที่ ๓ พระครูถาวรธรรมพิสิฎฐ์  พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๓๒   รูปที่ ๔ พระครูสมุห์แผน   ฉนฺทชาโต  พ.ศ. ๒๕๓๔- ปัจจุบัน  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก ธรรม  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  ในวัด
 

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูถาวรธรรมพิศิษฎ์ ฉนฺทชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระจำรูญ ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระมนัส สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

มนูญ มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบูญตักบาตรวัน...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในพระอ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หนึ่งเดียวในสุพ...

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

สาระธรรม

อยู่อย่างพอเพียง

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รวมภาพวัดเจ้าขา...

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 126 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเจ้าขาว

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด