เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกลาง

รหัสวัด
02720401008

ชื่อวัด
วัดกลาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2430

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2449

ที่อยู่
บ้านโคกคราม

เลขที่
129

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกคราม

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
10 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระอภิธรรม

จำนวนเข้าดู : 2057

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:25:22

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:41:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกลาง         ตั้งอยู่ที่บ้านโคกคราม เลขที่ 129 หมู่6  ต.โคกคราม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี 
                      ตั้งเมื่อ พ.ศ.2430 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11ไร่ 23 ตารางวา 
เสนาสนะ       ประกอบด้วย อุโบสถหลังเก่า  กว้าง 8.50 เมตร  ยาว 15 เมตร  ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่ พ.ศ.2449                  
                      อุโบสถหลังใหม่กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2558   
                      ศาลาการเปรียญ  กว้าง 23เมตร  ยาว 40 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2510   
                      หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร  ยาว 15 เมตร  กุฎีสงฆ์  จำนวน 6 หล้ง   
                      วิหาร กว้าง 7 เมตร  ยาว 13 เมตร       ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 13 เมตร  ยาว 28 เมตร
ปูชนียวัตถุ     มีพระพุทธรูปเก่าแก่แกะสลักด้วยหินทรายแดง และหินครกเขียว
                      มีเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีภาพแกะสลักพุทธประวัติ ภาพพุทธประวัติปางต่างๆ
การบริหารและการปกครอง           มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้
                     1.พระอธิการเขียว            ตั้งแต่ พ.ศ.2441 - 2445         
                     2.พระอธิการช้าง              ตั้งแต่ พ.ศ.2446 - 2449
                     3.พระอธิการยศ               ตั้งแต่ พ.ศ.2450 - 2560         
                     4.พระครูสุขพรหมศร         ตั้งแต่ พ.ศ.2461 - 2482
                     5.พระอธิการมา  โชติโก    ตั้งแต่ พ.ศ.2483 - 2504         
                     6.พระวิมลภาวนานุสิฐ       ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - ปัจจุบัน
การศึกษา     มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนธรรม และพระอภิธรรม  เปิดสอนเมื่อพ.ศ.2506


 

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. สุปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระชีวี วิชฺชาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระบรรชา ณฏฺฐิโก

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 118 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีทำบุญครบ...

วันที่จัดงาน : 17-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 281 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เปิดบันทึกตำนาน...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 246 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 377 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมสวนป่าวัดกลาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัดกลาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด