เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกระทุ่มทอง

รหัสวัด
02720408003

ชื่อวัด
วัดกระทุ่มทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2464

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2508

ที่อยู่
บ้านกระทุ่มทอง

เลขที่
140

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
องครักษ์

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 840

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 11:56:37

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:37:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกระทุ่มทอง     ตั้งอยู่บ้านกระทุ่มทอง เลขที่ 140 หมู่ 4  ตำบลองครักษ์  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464  มีเนื้อที่ 10 ไร่  2 งาน  2 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ.2508 
                   เขตวิสุงคาม สีมา  กว้าง  30  เมตร  ยาว  40  เมตร  
เสนาสนะ    ประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง 10 เมตร  ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2505   
                  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  14 เมตร  ยาว 30 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2466   
                  หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร  ยาว 12 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2550 
                  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง    กุฎีสงฆ์ จำนวน 10 หลัง   
ปูชนียวัตถุ   มีพระประธานประจำอุโบสถ
การบริหารและการปกครอง    มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม   คือ
                 รูปที่1. พระอธิการตึ๋ง                                     รูปที่2. พระอธิการวัง     
                 รูปที่3. พระอธิการผิน                                     รูปที่4. พระครูเขมวิริยกิจ(หลวงพ่อแสวง)  
                 รูปที่5. พระครูใบฎีกาจำรัส   ฐานวโร                ตั้งแต่ พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2553
                 รูปที่6. พระปลัดทวี   เตชวโร                          ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน
การศึกษา  มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. 2538

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระปลัดทวี เตชวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระวิเชียร เถรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินกิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

ดำเนินโครงการหมู่บ้านศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บวชเนกขัมมะบารม...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วีดีโอถ่ายมุมสู...

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

สาระธรรม

ศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 432 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดกระทุ่มทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ตั้งวัดกระทุ่มทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด