เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกกม่วง บางปลาม้า

รหัสวัด
02720402003

ชื่อวัด
วัดกกม่วง บางปลาม้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2354

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม ปี 2526

ที่อยู่
วัดกกม่วง

เลขที่
40

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

อีเมล์
watkokmuang.bm@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 1288

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 13:29:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:34:21

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดกกม่วงตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านกกม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดแม่น้ำท่าจีน ทิศใต้จดถนน
สายบางแม่หม้าย- สุพรรณ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์
๑ แปลง เนื่อที่ ๑๙ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๓๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ใหม่)เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
หอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๗
ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง
     วัดกกม่วง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๔ เดิมชื่อวัดอัมพวัน ต่อมาวัดได้ปลูกต้นมะม่วงจำนวนมาก และมีต้นมะม่วง
ต้นใหญ่ ประจำวัด ภายหลังถูกพายุโค่นลงเหลือแต่โคน โคนต้นมะม่วงภาษาบ้านพวนเรียกว่า กก จึงตั้งชื่อว่า
วัดกกม่วง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคาม กว้าง ๒๐ เมตร
ยาว ๔๐ เมตร 
     การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ ๑ พระนุ่ย
รูปที่ ๒ พระอธิการดิษฐ์
รูปที่ ๓ พระอุปัชฌาย์มิ่ง ธมฺมโชโต เจ้าคณะหมวด
รูปที่ ๔ พระอิ่ม
รูปที่ ๕ พระชิน
รูปที่ ๖ พระอธิการบุญ
รูปที่ ๗ พระมหาปลีก ฐิรญาโณ
รูปที่ ๘ พระอธิการเจริญ ฐิรธมฺโม
รูปที่ ๙ พระสมพงษ์
รูปที่ ๑๐ พระอธิการหวล ฐิตวิริโย พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๒
รูปที่ ๑๑ พระครูปลัด อุทัย ปวโร พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๓
รูปที่ ๑๒ พระสมุห์ จิรวัฒน์ จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน
ข้อมูลจากหนังสือประวัติวัดสุพรรณบุรี ,และหนังสือประวัติวัดกกม่วง พลตรีอำนวย โสมนัส พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานทออดกฐิน ปี ๒๕๑๑
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (350.63 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์ จิรวัฒน์ จนฺทสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระนนทวิทย์ นนฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-09-2566

พระสมศักดิ์ สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กำหนดการทอดกฐินวัดกกม่วง บางปลาม้า

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

เปิดดู 23 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2566

เปิดดู 17 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สลากภัต แรม 14 ...

วันที่จัดงาน : 26-08-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

พระประธานประจำว...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดกกม่วง บางปล...

ข้อมูลเมื่อ 29-01-2565

เปิดดู 176 ครั้ง

สาระธรรม

อบายมุข ๖ (ทางแห่งความหายนะ)

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดกกม่วง

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดกกม่วง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

บ้านไผ่กองดิน

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด