เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทรงกระเทียม

รหัสวัด
02720406004

ชื่อวัด
วัดทรงกระเทียม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
วัดทรงกระเทียม

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สาลี

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 987

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:59:42

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:56:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดทรงกระเทียมตั้งอยู่ทีึ่บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียน ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 121 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 8287,14076,5818,8215 และ 8238
     อาคารเสนา่สนะประกอบด้วย
                               -
อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
                               -ศาลาการเปรียญ กว้าง 25 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2502 เป็นอาคารไม้
                               -หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.2508 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
                               -กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลังและคอนกรีต 1 หลัง
                               -วิหาร กว้าง 2.29 เมตร ยาว 39 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2538
                               -ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2541 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์พร้อมพระโมคคัลลา่น์-พระสารีบุตร
                  หลวงพ่อเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
ประวัติ       วัดทรงกระเทียม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 เดิมชื่อวัดใมห่เม่งม้วนบำรุง ต่อมาได้เปลี่ยน ชี่อ ตามมติของมหาเถรสมาคมให้ชื่อหมู่บ้านผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายเม่งและนางม้วน ราษฎรบ้านทรงกระเทียม ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนะสนะ เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล ได้ให้ความอุปถัมภ์มาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายม พ.ศ. 2497 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว20 เมรต การบริหารวิสุงคามสีมา กว้าง5 เมตร ยาว20 เมตร มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้
                   รูปที่1 พระทองสุข  พ.ศ. 2468-2470
                   รูปที่2 พระเฉื่อย พ.ศ.2471-2472
                   รูปที่3 พระบุญ พ.ศ.2473-2475
                   รูปที่4 พระสุดจรัส พ.ศ.2476-2477
                   รูปที่5 พระพูน พ.ศ. 2478-2510
                   รูปที่6 พระครูสุวรรณสุทธิคุณ พ.ศ.2511-2555 ,
                   รูปที่7 พระปลัดปัญญา สนฺตจิตฺโต พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน
ด้านการศึกษา วัดทรงกระเทียมมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.2502

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดปัญญา สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระเสนาะ ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2566

พระบุญมา ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2566

พระเฉลิม ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระนที สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระสุรศักดิ์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 230 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สรงน้ำขอพรวันสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2564

เปิดดู 44 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อเพชร

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เชิญชวนให้รู้จั...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

สาระธรรม

กตัญญูกตเวทิอตาธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 441 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เชิญชมทรงกระเที...

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทรงกระเทียม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ธรณีสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการสวดมนต์วันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด