เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาทำเทียม

รหัสวัด
02720901005

ชื่อวัด
วัดเขาทำเทียม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2460

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2471

ที่อยู่
บ้านศรีสรรเพชญ์

เลขที่
555

หมู่ที่
9

ซอย
ปุษยคีรีี

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
อู่ทอง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
91 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
08-0306-4928

อีเมล์
jareanyuttapichai@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 968

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:05:38

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 23:00:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเขาทำเทียม

                วัดเขาทำเทียม ตั้งอยู่ที่ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป้นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ วัดเขาทำเทียมมีชื่อเรียกหลายชื่อวัดเขาธรรมเธียร  วัดเขาคำเทียม  วัดเขาถ้ำเทียมสวรรค์  ชื่อเขาธรรมเธียร แปลว่าที่อยู่ของนักปราชญ์ผู้ฉลาดในธรรม   และเขาคำเทียมปรากฎในหนังสือรายงานตรวจราชการ  ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดี  กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖  อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองอู่ทอง  ได้ขออนุญาตสร้างวัดพร้อมกันกับวัดเขาพระ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑  

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (87.28 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาพิชัย ธมฺมวิชโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสมชาย ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระตะวัน ชยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บุญวันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

วัดเก่าเล่าตำนาน

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

เปิดดู 177 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

เปิดดู 66 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณีทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

บุญออกพรรษาR...

วันที่จัดงาน : 08-10-2557

เปิดดู 52 ครั้ง

บุญตักบาตรเทโวโ...

วันที่จัดงาน : 07-10-2557

เปิดดู 152 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

โบราณสถานหมายเล...

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

เปิดดู 306 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมสัญจร

ข้อมูลเมื่อ 16-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ตามหาวัดแรกในแผ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

เปิดดู 82 ครั้ง

เปิดอบรมธรรมศึก...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

เปิดดู 710 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเขาทำเทียม

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

ใบรับรองสภาพวัด

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เวียนเทียนมาฆบูชา 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด