เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาถ้ำโกปิดทอง

รหัสวัด
02720907009

ชื่อวัด
วัดเขาถ้ำโกปิดทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม ปี 2545

ที่อยู่
ห้วยตายัง

เลขที่
223

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
อู่ทอง-เลาขวัญ

แขวง / ตำบล
หนองโอ่ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
59 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา

มือถือ
0985794207,0810075926

จำนวนเข้าดู : 528

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:53:56

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:51:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     ประวัติความเป็นมาวัด
       วัดเขาถ้ำโกปิดทอง   เลขที่   ๒๒๓   หมู่  ๑๓     ตำบลหนองโอ่ง     อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ บริเวณ ที่ตั้งของวัดเก่าอยู่บริเวณ  เชิงเขาถ้ำโกปิดทองด้านตะวันออกค่อนไปทางทิวเขามีถ้ำโบราณ  คือ อิฐมอญและศิลาแลง  ซึ่งเป็นสมัยเดียวกับอยุธยาที่แตกหักทับถมอยู่ในถ้ำเป็นจำนวนมากยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ทุกวันนี้  ประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๘๔ มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาจากอยุธยามีชื่อว่า  หลวงพ่อ สุวรรณ เป็นพระในวัยกลางคน  ท่านได้เดินทางมายัง  หมู่บ้านห้วยตายัง  ท่านเดินทางด้วยเท้าเพราะยุคนั้นเป็นป่าดงดิบที่สมบรูณ์  มีสัตย์ป่านานาชนิด ไม่มีรถลา มีแต่เกวียนท่านได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่า  มีวิญญาณไปเข้าฝันท่านขอให้ท่านมาช่วยบรูณะวัดเก่าในอดีตแห่งนี้จะได้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสืบต่อไป  วิญญาณดังกล่าวได้ชี้ตำแหน่งและเครื่องหมายวัดเก่าไว้ด้วย  ขณะนั้นชาวบ้านห้วยตายังมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน  มีอาชีพถางป่าทำไร่ฐานะค่อนข้างยากจนและเป็นคนไทยโดยเชื้อสาย   นับถือศาสนาพุทธมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย ได้พร้อมใจ  กันไปขุดคุ้ยดินที่ทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก    จนมองไม่เห็นลักษณะของความเป็นถ้ำและโบราณสถานแต่ด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อ
        หลวงพ่อสุวรรณบอกตำแหน่ง เมื่อโกยดินออกลึกลงไปประมาณ ๑  วาเศษ  ก็พบหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเริ่มบูรณะครั้งนี้มี  ชาวบ้านห้วยตายัง   หัวถนน   บ้านพวน   ห้วยหิน  หนองมะสังข์   และเขาวงค์   ได้ทำการพัฒนาเรื่อยมา   ต่อมาหลวงพ่อสุวรรณร่วมกับชาวบ้านได้สละทรัพย์ตามกำลังของตนและมีผู้ใจบุญอีกจำนวนมากบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  มีคุณพ่อเส็ง ยอดอานนท์       คุณแม่สมิง  เกตุคง    และชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อถวาย
เป็นที่วัด   และ ได้วิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕
มีเนื้อที่ รวม   ๕๙  ไร่  ๑  งาน  ๘๓  ตารางวา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณคีรีรักษ์ โฆษธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระสมจิตร จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวิเชียร ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระณรงค์ ปมฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณี สงกรานต...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 39 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปบนเนิ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 423 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

จุลปทุมชาดก ชาด...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

สาระธรรม

คำคม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 1749 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รักษาศีลอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 112 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเขาถ้ำโกปิดทอง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

หนังสือการทำประโยชน์

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด