เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนสุโข

รหัสวัด
02720912004

ชื่อวัด
วัดดอนสุโข

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดดอนสุโข

เลขที่
110

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระพังลาน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
20 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 451

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 18:31:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:33:38

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดอนสุดโข ตั้งอยู่ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง� จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของที่ว่าการอำเภออู่ทอง� ตามที่มีการบันทึกไว้นั้น วัดดอนสุโข ได้ก่อตั้งขึ้น
โดยพระอาจารย์วัฒนา นิภากโร และชาวบ้านดอนสุโข ชาวบ้านกระถินแดง�
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันชื้อที่ดินถวายวัด จำนวน ๒๐ ไร่� �๑ งาน��� ๗๐ ตารางวา�
พร้อมทั้งได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ เป็นต้น��
โดยการนำของพระอาจารย์วัฒนา นิภากโร� และการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน� ได้ดำเนินก่อสร้างตั้งแต่� พ.ศ. ๒๕๕๓�� จนถึงปัจจุบัน� ดังที่ปรากฏทุกวันนี้�

จำนวนที่ดินของวัด� �วัด� ๒๐ ไร่� ๑ งาน ๗๐ ตารางวา��

ประวัติเจ้าอาวาส / อดีต /ปัจจุบัน
๑.พระอาจารย์วัฒนา�� ฉายา� นิภากโร�� ��พ.ศ.� ๒๕๕๓����� - ปัจจุบัน
ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา�� ๒� รูป��

เสนาสนะ / วัตถุมงคล
๑.อุโบสถ��������������� ���������๑ หลัง������������� ๒.ศาลาการเปรียญ� � � � � � � � � � ๑� หลัง
๓.วิหาร� � � � � � � � � � � � � � ๑ หลัง������������ ๔.ศาลาหลวงพ่อบ้านแหลม�������� ๑ องค์
๕.กุฏิพระสงฆ์� � � � � � � � � ๕ หลัง������������� ๖.กุฏิเจ้าอาวาส� � � � � � � � � � � � � ๑หลัง
๗.ฌาปนสถาน� � � � � � � � �๑ หลัง������������

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (149.53 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

วัฒนา นิภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระพลกฤษณ์ ฐานิสสโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏทินประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู 15 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 179 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญออกพรรษา

วันที่จัดงาน : 16-10-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญทอดกฐิน

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สาระธรรม

คติเตือนตน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

การทำความดี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อบรมคุณธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

กุฏิพระสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด