เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชัยมงคล

รหัสวัด
02720912003

ชื่อวัด
วัดชัยมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม ปี 500

ที่อยู่
ดอนยายก๋อย

เลขที่
49

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
สระพังลาน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
17 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0871623291

จำนวนเข้าดู : 511

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:34:26

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:22:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดชัยมงคล  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๗ ม. ๒ ตำบลสระพังลาน อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
   อยู่ทิศใต้ของที่ว่าการอำเภออู่ทอง 
   ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ ในสมัยนั้น ว่า   วัดชัยมงคล ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 
   พ.ศ. ๒๔๙๗  โดยมีคุณแม่ทองม้วน  โพธิกุล  เป็นผู้ถวายที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด
   ต่อมาได้มีนายเต็ง พ่อค้าได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดอีก  ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๘๘ ตารางวา   
   วัดชัยมงคล เรียกตามชาวบ้าน ว่า  วัดดอนก่อย
   เพราะมีบ่อน้ำกร่อย อยู่บริเวณนี้ ผู้คนแถวนั้น เรียกว่า หมู่บ้านยายก่อย  
   ต่อมาจึงประกาศตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า  วัดชัยมงคล
   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๖  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
   เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๑๖    และได้มีการบูรณะปฏิสังขร ก่อสร้างเสนาสนะเรื่อยมา
   โดยอดีตเจ้าอาวาส  และเจ้าอาวาสปัจจุบัน ดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
   จำนวนที่ วัด- ไร – งาน  - ตารางวา (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  รวมโฉนทั้งหมด )
ประวัติเจ้าอาวาส /อดีต / ปัจจุบัน 
  ๑. หลวงปู่โทน       ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๒.หลวงปู่เบี้ยว      ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๓.พระอาจารย์มน     ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๔.พระอาจารย์เสริม     ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๕.พระอาจารย์เจน      ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๖.พระอาจารย์ก้าน       ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๗.พระอาจารย์จุก    ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๘.พระครูพิทักษ์ชัยมงคล    ฉายา – พ.ศ. –   รวม – ปี
  ๙.พระอธิการวันชัย    ฉายา กตธมฺโม   พ.ศ.  ๒๕๕๙   - ปัจจุบัน 
  จำนวนที่ วัด- ไร – งาน  - ตารางวา (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  รวมโฉนทั้งหมด )
 
ปัจจุบัน  มีพระภิกษุจำพรรษา  ๓ รูป
  เสนาสนะ/วัตถุมงคล
  ๑.อุโบสถ                         ๑ หลัง              ๒.ศาลาเอนกประสงค์    ๑  หลัง
  ๓.หอระฆัง                      ๑ หลัง             ๔.ศาลาหลวงพ่อโต         ๑ องค์
  ๕.กุฏิพระสงฆ์                ๖ หลัง              ๖.ห้องน้ำ                       ๗ ห้อง
  ๗.ฌาปนสถาน                ๑ หลัง             ๘.หอสวดมนต์               ๑ หลัง
  ๙.ซุ้มประตู      ๑  ซุ้ม

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

อธิการวันชัย กตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

เชาว์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

ยุพิน กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ฏิทินประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2567

เปิดดู 32 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานเทศกาลถวายกฐ...

วันที่จัดงาน : 05-10-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ความโง่ มาก่อน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

สื่อมีเดีย

มอบทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดชัยมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

หลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด