เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านดงน้อย

รหัสวัด
02720910007

ชื่อวัด
วัดบ้านดงน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2544

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
29

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโข้ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
41 ไร่ - งาน 27 ตารางวา

มือถือ
0816059022

จำนวนเข้าดู : 925

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:13:36

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:17:04

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านดงน้อย   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๙  หมู่ที่  ๑๐   ตำบลบ้านโข้ง   อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
          วัดบ้านดงน้อย   ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยมี  นายทองย้อย  มาคงกุล   เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดขึ้น  และเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ตั้งวัด  จำนวน  ๑  แปลง  แล้วเรียกชื่อวัดตามนามสกุลของนายทองย้อยว่า “วัดมาคงกุล” ต่อมาวัดแห่งนี้ก็มีการพัฒนาเรื่อยมาและได้ดำเนินการ ขออนุญาตสร้างวัดกับกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคม  จึงได้มีมติอนุญาตให้สร้างวัด  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๔   แล้ววัดก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มหาเถรสมาคม  และกรมการศาสนา   จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา   มีนามว่า  ”วัดบ้านดงน้อย”   ตามประกาศ  ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  เหตุเนื่องมาจากทางวัดอยู่ติดกับหมู่บ้านที่มีชื่อว่า บ้านดง และบ้านน้อย
          เมื่อมีการประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมาย  แล้ว   นายทองย้อย  มาคงกุล    เจ้าของที่ดินที่บริจาคที่ดินให้ตั้งวัด   ยังไม่ทันได้ดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัด   “ ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปก่อน ”   ดังนั้นทายาทของ  นายทองย้อย  มาคงกุล   คือ  “นางไพรินทร์  โคโต  ลูกสาว  จึงได้ดำเนินการโอนที่ดิน  แปลงดังกล่าว  “ให้เป็นที่ตั้งวัดบ้านดงน้อย”  ตามความตั้งใจของบิดา  
          เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ พระอนวัช อภิลาโส ได้รับมอบหมายให้มาดูแลรักษาเสนาสนะ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ นับจากวันนั้นก็ได้เริ่มพัฒนาวัดบ้านดงน้อยด้วยคณะศรัทธา และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสืบทอดพระศาสนาของพระศาสดา โดยมีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ห้องสุขา ที่พักอุบาสก อุบาสิกา และกุฏิที่พักของพระสงฆ์ ที่จำพรรษา อีกทั้งบูรณะศาลาเก่าหลังเดิมที่เก่าทรุดโทรมให้น่าอยู่และสะอาด และได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อนเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเทศนาของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนา กรรมฐาน และปัจจุบันทางวัดกำลังดำเนินการสร้างอุโบสถ เพื่อไว้ทำ สังฆกรรมประกอบพิธีทางศาสนาและไว้บรรพชาอุปสมบท และอื่นๆ

ด้าน สมณศักดิ์
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านดงน้อย
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้รับแต่ตั้งเป็นพระฐานานุกรมใน พระศรีวชิราภรณ์
- ดำรงตำแหน่งที่ พระปลัด
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านดงน้อย

การจัดสร้างเสนาสนะ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จักสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร  ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๒เมตรใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๐ เดือนจึงแล้วเสร็จ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดยพระปลัดอนวัช อภิลาโส พร้อมคณะศรัทธาร่วมกันจัดสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของมนุษย์และเทวดา (สร้างเสร็จภายในวันเดียว)

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเด็จมาบำเพ็ญพระกุศล ในการทอดผ้าป่า (ส่วนพระองค์) เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างถนนทางเข้าวัดบ้านดงน้อย

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดสร้างโรงครัวพร้อมโต๊ะทานอาหาร ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว๑๘ เมตร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๕ วันจึงแล้วเสร็จ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คุณพลอยไพลิน เจนเซน และครอบครัว เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จมาประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน ประจำอุโบสถ
 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดสร้างศาลาสุธรรมมา เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลศพ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประจำอำเภออู่ทอง เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑๖๐ เตียง

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดสร้าง ศาลามาตรศรี (เอนกประสงค์) พร้อมห้องสุขา ๑๐ ห้อง
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัดบ้านดงน้อย (879.61 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดอนวัช อภิลาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันพระ

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานศาลากา...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

พระประธาน อุโบส...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 561 ครั้ง

พระประธานศาลาสุ...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 146 ครั้ง

พระพุทธเจ้าทันใ...

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 937 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันแห่งความรัก

ข้อมูลเมื่อ 13-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

มีสติรู้จักหน้า...

ข้อมูลเมื่อ 04-02-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การบริหารจิต

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านดงน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัดบ้านดงน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด