เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคีรีเจริญผล

รหัสวัด
02720909007

ชื่อวัด
วัดคีรีเจริญผล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดคีรีเจริญผล

เลขที่
1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พลับพลาไชย

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 362

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:10:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:14:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดคีรีเจริญผล (เขาทอก)
วัดคีรีเจริญผล ได้รับการก่อสร้างปี ๒๕๑๐ โดยชาวบ้านได้ถวายี่ให้กับทางวัด จำนวน ๑๑ ไร่ ๔๐ ตารางวา โดยนายแก้ว ผิวอ่อนดีและนายทา นางเงิน โดยมีการสร้างเสนาสนะ เช่น กุฎิพระสงฆ์ ศาลาเอนกประสงฆ์ หอสวดมนต์ ห้องน้ำ และอุโบสถ   เจ้าอาวาสวัด
รูปที่ ๑ พระอธิการบุญธรรม 
๒. พระอธิการสวิง   ชินวโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
มีพระภิกษุ - สามเณร จำพรรษา จำนวน ๘ รูป

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระอธิการสวิง ชินวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมบัติ อิสิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระประยูร ฉนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระมณฑล กตชโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระบุญเสริม อภิปณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมฤกษ์ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

สามเณรอภิวิชญ์ ขวัญงาม

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 435 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสังฆจาย

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติเตือนตน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 877 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ ส...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดคีรีเจริญผล

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด