เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่สิทธาวาส

รหัสวัด
02720905003

ชื่อวัด
วัดใหม่สิทธาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน มิถุนายน ปี 2464

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2491

ที่อยู่
บ้านหางตลาด

เลขที่
21

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
3505 หางตลาด-ท่าไชย

แขวง / ตำบล
ยุ้งทะลาย

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
27 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0890052499

โทรศัพท์
0935391204

จำนวนเข้าดู : 963

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 15:59:31

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:03:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่สิทธาวาส เดิมชื่อวัดหางตลาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออู่ทอง ประมาณ  15  กม. เเยกจากถนนมาลัยเเมน เข้าถนน ร.พ.ช.สายบ้านหางตลาด - ท่าไชย ระยะทาง 800 เมตร เนื้อที่ 27 ไร่ 1งาน 66 ตารางวา คำว่าหางตลาด จากหลักฐานเดิมเรียกว่า 'ท้ายตลาด'  ที่ตรงนี้เป็นตลาดของพวกชาวมอญ ที่อพยพมาจากพม่า ลักษณะของตลาดอยู่ไม่ไกลจากลำคลอง ซึ่งเเยกมาจากลำน้ำจรเข้สามพัน เริ่มจากต้นตลาดทิศเหนือลงมาถึงท้ายตลาดทิศใต้ ยาวประมาณ 100 เมตร  วัดได้ตั้งอยู่ตรงท้ายตลาดของชาวมอญ ต่อมาคงจะคิดกันว่า คำว่าท้าย กลับ หาง นั้นมีความหมายใกล้เคียงกัน จึจึงนิยมเรียกกันตลอดมาว่า  หางตลาด  บริบริเวณนี้มีเศษ ถ้วย ชาม โอ่ง ไห เเตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เเละเมื่อปี 2510 ทางวัดได้จ้างรถมาเกรดที่ เพื่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน พบกระปุกเล็ก กระปุกน้อย เครื่องปั้นดินเผาหลายชนิด ผู้ชำนาญทางศิลปะโบราณสันนิษฐานว่า เป็นเศษวัตถุในสมัยอยุธยาหรือก่อนนั้น 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดหางตลาด  เป็นวัดใหม่สิทธาวาส มีความหมายว่าวัดที่ฤษีสร้างขึ้นใหม่ ตามนามใหม่นี้สมกับความจริงที่ท่านพระครูสัทธาโสภณเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ กุฎิ ศาลาการเปรียญ ตลอดจนสร้างอาคารเรือน สะพาน ถนนหนทาง น้ำประปา ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่เจริญหูเจริญตาท่านผู้พบเห็นอยู่ในขณะนี้ 
วัดใหม่สิทธาวาสจะสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัด จากการบอกเล่า ว่าสร้างมาประมาณ 100 ปีเศษ 
ลำดับรายนามเจ้าอาวาสที่ทราบ มีประมาณนี้
1. พระฉิม    2.พระลอง
3.พระแขม 4.พระปาน   
5.พระมหาหนุน    6.พระเทียน
7 .พระผัน  8.พระสถิตย์ 
9.พระลอง  10.พระปั๊ง
11.พระครูสัทธาโสภณ (บุญฟู)
12.พระครูสุวรรณสิทธิคุณ (ถนัด)
13.พระอธิการทวีวัฒน์ รตนวณโณ
14.พระครูสมุห์อโณทัย สุเมโธ (ปัจจุบัน)

                           ประวัติวัดใหม่สิทธาวาส
                                                                  วันที่    20  มกราคม    พ.ศ.  2565
                                                                          ลงชื่อ..............................ผู้รายงาน
                                                                                 (พระครูสมุห์อโณทัย   สุเมโธ )

                                                          รายงานประวัติวัด

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์อโณทัย สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-10-2566

พระประทุม ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระมหาไวยากรณ์ รตนปุตโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระนาค กนตธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระประดิษฐ์ ขนติโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

สามเณรธัชพล เเซ่ลิ้ม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บุญสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 24-07-2564

เปิดดู 70 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

จุลลโพธิชาดก ชา...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 394 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 496 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เวียนเทียนวันมา...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 153 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด