เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระพระยา

รหัสวัด
02720603002

ชื่อวัด
วัดสระพระยา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน มีนาคม ปี 2535

ที่อยู่
บ้านหนองแจง

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่รถ

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
32 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1159

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:02:19

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 21:18:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดสระพระยา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแจง เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๙๐ เมตร สร้างเมื่อปี่ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๙.๓๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้. หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๕.๓๐ เมตร ยาว ๑๖.๑๕ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก. ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถและพระสังกัจจายน์ หน้าตัก กว้าง ๖ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๖ ศอก ๙ นิ้ว.
     วัดสระพระยา ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอ้วนจากวัดสามทอง ได้ชักชวนชาวบ้านเดินทางมาเพื่อตัดไม้ นำไปสร้างเสนาสนะของวัดสามทอง และท่านได้สร้างศาลาขึ้น ต่อมาได้นิมนต์พระมา เพื่อให้ชาวบ้านหนองแจงได้ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้นิมนต์พระปาน มาเป็นเจ้าอาวาส
     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาง ๘๐ เมตร 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์สุนทร ฐานสุนฺทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระมิ่ง กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระเสนาะ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระบรรเจิด ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระสมพร กลยาณธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระสายชล ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 78 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 30-10-2566

เปิดดู 84 ครั้ง

เวียนเทียนวันอา...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

เปิดดู 103 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ผู้โกรธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2565

เปิดดู 251 ครั้ง

ความรู้

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสระพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดสระพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2565

วัดสระพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด