เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยวันดี

รหัสวัด
02720604007

ชื่อวัด
วัดห้วยวันดี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม ปี 2534

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านห้วยวันดี

เลขที่
120

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระกระโจม

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 625

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 09:54:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 21:11:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดห้วยวันดี  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๖ ไร่  ๑  งาน ๖๐ ตารางวา  อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ จดถนน  ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์  กว้าง ๑๕ เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์  จำนวน ๕ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง และศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี หลวงพ่อยิ้ม และพระสีวลี 
          วัดห้วยวันดี  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
          รูปที่ ๑  พระสมจิต
          รูปที่ ๒  พระอธิการอนันต์   นนฺทโก
          รูปที่ ๓  พระวิเชียร  ปาสาทิโก          รักษาการ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘
          รูปที่ ๔  พระประเสริฐ  ธมฺมสุทฺโท      รักษาการ  พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
          รูปที่ ๕  พระอธิการประเสริฐ  ธมฺมสุทฺโท     ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
          รูปที่ ๖ พระธนาวุฒิ  ธนลาโภ  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประกาศตั้งวัด (2.64 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระอธิการธนาวุฒิ ธนลาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสุรพล ปุญฺญพโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วางศิลาฤกษ์อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 0 ครั้ง

จัดงานสวดพระพุท...

วันที่จัดงาน : 02-03-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

โรงเรียนบุญศรีส...

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 15-04-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานหอสวดม...

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

เปิดดู 71 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ไปที่ชอบ

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

อยา่คิดอิจฉาใคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 1330 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดห้วยวันดี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดห้วยวันดี

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2565

วัดห้วยวันดี

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น