เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดยางสว่างอารมณ์

รหัสวัด
02720904002

ชื่อวัด
วัดยางสว่างอารมณ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านยาง

เลขที่
245

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านดอน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
24 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

มือถือ
0898363795

จำนวนเข้าดู : 305

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:35:23

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 21:05:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดยางสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่2บ้านยางลาว ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภออู่ทอง ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นว่า วัดได้ตั้งขึ้นมา เมื่อ พ.ศ.2466 และได้มีการบูรณะปฏิสังขร และก่อสร้างเสนาสนะเรื่อยมา โดยอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ดังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ จำนวนที่วัด24ไร่2งาน32ตารางวา

รายการพระ

พระอธิการวินัย อภิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระบุญหลาย ธมมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงปู่ทวด

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

นิทานชาดก : โคธ...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 592 ครั้ง

สาระธรรม

คบบัณฑิตเป็นอุดมมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 1092 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด