เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยคู้

รหัสวัด
02720908009

ชื่อวัด
วัดห้วยคู้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านห้วยคู้

เลขที่
154

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนคา

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
9 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

มือถือ
0806523655

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 1228

ปรับปรุงล่าสุด : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 09:55:04

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:47:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้   ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ โดยชาวบ้านบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างวัด จากพิมล หงษ์เวียงจันทร์ โดยมีพระสด เป็นเจ้าสำนัก องค์แรก เป็นผู้ริเริ่ม กับปู่สี ย่าแพ  ได้ชักชวนเพื่อนบ้าน ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ ซึ่งเป็นหลังคามุงแฝก ๑ หลัง ศาลา ๑ หลัง ซึ่งต่อมา ได้นิมนต์พระมาจำพรรษา และมีการสร้างศาลาไม้ถาวร ใน พ.ศ.๒๕๐๐ ตั้งแต่นั้นมาจึงมีพระอยู่ประจำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสดูแลวัดต่อๆกันมา ๕ รูป
          - มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ...... ๕ ..... รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          ลำดับที่ 1 ..... พระจันดา ปญฺญาวโร ............................... ตั้งแต่ พ.ศ. ... ๒๕๐๘ .. ถึง พ.ศ. .. ๒๕๑๓ ....
          ลำดับที่ 2 ..... พระสุชาติ ติสเทโว ................................... ตั้งแต่ พ.ศ. ... ๒๕๑๔... ถึง พ.ศ. ... ๒๕๒๐ ...
          ลำดับที่ 3 ..... พระเลา ปโยโค  ....................................... ตั้งแต่ พ.ศ. ... ๒๕๒๐ .. ถึง พ.ศ. ... ๒๕๒๘ ...
          ลำดับที่ 4 ..... พระสนิท จนฺทสาโร .................................. ตั้งแต่ พ.ศ. ... ๒๕๓๐ .. ถึง พ.ศ. ... ๒๕๓๘ ..
          ปัจจุบัน  ....... พระครูใบฎีกาทองหมุด โอภาโส ............... ตั้งแต่ พ.ศ. .... ๒๕๓๙ .....ปัจจุบัน
                       

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (1.46 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือ ยกที่ดินให้วัด (1.65 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูใบฎีกาทองหมุด โอภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระสมเกียรติ สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระจำเนียร มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระพยงค์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระสมภาส ปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระเจษฎา จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีทอดกฐินว...

วันที่จัดงาน : 06-11-2564

เปิดดู 309 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 805 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำดีได้ดี

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

บุญ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดห้วยคู้

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด