เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9063 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7346 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

รหัสวัด
02720803009

ชื่อวัด
วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
191

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สามชุก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 1247

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 19:55:03

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:01:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดศรีจันทร์ภาวนาราม ตั้งอยู่บ้านประตูนํ้า หมู่ 3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นที่วัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เดิมเป็นที่ของหลวงพ่อแสวง วรรณวงศ์ และได้นำถวายไปถวาย วัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี้ยง จ.สุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นเนื้อที่ 6 ไร่ 13 ตารางวา  ทางวัดปราสาททอง ได้อณุญาาตให้สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม มี่หลวงพ่อแสวงเป็นผู้ดูแล ในเวลาต่อมา พ.ศ.2532 ได้มีพระธุดงค์เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนหลายรูป และได้พัฒนาขึ้น เป็นสำนักปฏิบัติธรรมวิปัฏสนากรรมฐาน และได้สร้างกุฏิกรรมฐาน 20 หลัง สร้างกุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง อาจาร์วิปัฏสนา 1 หลัง และศาลา 2 หลัง ห้องนํ้า 17 หลังศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ต่อมาญาตฺโยมได้สร้างเมรุเผาศพกับศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง และได้ ขอตั้งเป็นวัด แต่มีความขัดแย้ง เนื่องจากที่ดินเป็นของวัดปราสาททอง คณะสงฆ์และเถรสมาคมไม่สามารถที่จะยกให้เป็นวัดได้จึงให้คำแนะนำหาที่ใหม่ที่ใหม่ที่ติดกับสำนักปฏิบัติธรรมและได้มีญาติโยมศัทธา   มี  นายบุญรอด  อรชร ถวาย 4 ไร่
               นายจำริด    ลักษณวงศ์ ถวาย  4  ไร่
               นายประยุทธ  กรอบทอง ถวาย 4 ไร่ 
ร่วมเป็นเนื้อที่ 12 ไร่ และได้เดินเรื่องขอวัดได้จึงได้รับอณุญาตจากกรรมการศาสนายก ให้เป็นวัดศรีจันทร์ภาวนาราม เมื่อวัดที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2553 และพระครูสังฆรักษ์ศรีจันทร์ อคฺคธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันกำลังก่อสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์ศรีจันทร์ อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระบุญประสิทธิ์ คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระนิกร อคฺคคีโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระชอบชัย โชติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระศิวัชา วีระปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสุรัตน์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสุรพล สุรพโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระพเยาว์ จนฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

พระอุดมโชค อุตฺตมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระพีระพงษ์ ธีรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินรายปี

ข้อมูลเมื่อ : 16-04-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ปฏิบัติธรรม และทอดกฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 30-10-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

เนื่องในโอกาสวั...

วันที่จัดงาน : 28-07-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

ทำบุญเข้าพรรษา

วันที่จัดงาน : 14-07-2565

เปิดดู 21 ครั้ง

งานประเพณีเทศกา...

วันที่จัดงาน : 14-04-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถไม้สักทอง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 191 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า สอน...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด เตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 1107 ครั้ง

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 363 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ตู้พระไตรปิฎก

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

พระประธานศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

หมู่บ้านรักษาศิล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด