เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code คอกวัว

รหัสวัด
02720907003

ชื่อวัด
คอกวัว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
คอกวัว

เลขที่
117

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโอ่ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
๑๓ ไร่ ๔๐ งาน ตารางวา

Line
สจฺเจนากลิวาทนํ

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1018

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:27:47

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:58:42

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดคอกวัวโดยสังเขป
บันทึกประวัติวัดคอกวัว เมื่อนายจอน นางทองป้อม  ศรีสมพงศ์ ได้ถวายที่ดิน ๑๓ ไร่ ๔๐ ตารางวา เพื่อให้สร้างวัดซึ่งอาศัยอำนาจตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑(พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  กรมการศาสนา  ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และ มหาเถรสมาคมอนุญาตให้ นายบัว  เสงี่ยมสวัสดิ์  อยู่บ้านเลขที่  ๑๕/๒ หมู่ที่ ๓  ตำบล  หนองโอ่ง  อำเภอ  อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรี สร้างวัดขึ้น ที่บ้านคอกวัว  หมู่ ๓ ตำบล  หนองโอ่ง  อำเภอ  อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรี  ภายในกำหนดตั้งแต่  วันที่  ๑๑  เดือน  ธันวาคม  ๒๕๒๒ ถึงวันที่  ๑๐  เดือน  ธันวาคม ๒๕๒๗  อนุญาตเมื่อ  ๑๘ มกราคม  ๒๕๒๓
ประวัติการตั้งวัด
ตามที่นายบัว  เสงี่ยมสวัสดิ์  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ หมู่ ๓ ตำบล  หนองโอ่ง  อำเภอ  อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรีนั้น บัดนี้  ผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ก่อสร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ได้แล้วและด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า.  “วัดคอกวัว”  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๒๓  ก็มีพระสงฆ์มานำพาชุมชนหมู่ ๓ พัฒนาวัดมาตามลำดับ
จนถึง พ.ศ.๒๕๒๙ จึงแต่งตั้ง พระปลัดถวิล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ ด้วยอาการอาพาธจึงขาลาออกจากตำแหน่งเจ้า ปีพ.ศ.๒๕๔๑
เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระมหาสุรพล  ภูริปญฺโญ  เปรียญธรรม ๕ ประโยค จากวัดปฐมบุตรอิศราราม  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร มารักษาการแทนองค์เก่า และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปีพ.ศ.๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบันและรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  “พระครูสิริสุวรรณาภรณ์” เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
วัดคอกวัวได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กว้าง  ๒๒ เมตร  ยาว ๕๗ เมตร
--------------------------------

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (7.54 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบวิสุงคามสีมา (2.03 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสืออนุญาตให้สร้างวัด (5.16 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

วิฉัย

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

นาค สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

วีระยุทธ กตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประเพณีสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินวัดคอกวั...

วันที่จัดงาน : 24-10-2564

เปิดดู 218 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

พระประธาน พระพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 1263 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดคอกวัว

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 1584 ครั้ง

สาระธรรม

จงมีความสุขกายสุขใจ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

๒ วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ท้าวเวสสุวัณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ใบตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ใบอนุญาตให้สร้างวัด

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

วิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

มอบทุนการศึกษานักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

หมู่บ้านประชารัฐ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด