เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านทึง

รหัสวัด
02720803001

ชื่อวัด
วัดบ้านทึง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2020

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2460

ที่อยู่
วัดบ้านทึง

เลขที่
94

หมู่ที่
4

ซอย
วัดบ้านทึงซอย2

ถนน
สุพรรณบุรี-ชัยนาท

แขวง / ตำบล
สามชุก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
37 ไร่ - งาน 33 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
089-259-7756

จำนวนเข้าดู : 2157

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:14:32

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:58:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามประวัติ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นเกิดโรคห่าระบาดอย่างหนัก มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหนีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียน พอมาถึงบ้านทึง แอกเกวียนได้หักลง เลยพากันหยุดซ่อมแซม และรอเป็นเวลาหลายวัน กล่าวกันว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัวกิน แต่ชาวบ้านไม่ให้ ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสำหรับผูกแอกเกวียน ชาวบ้านก็ไม่ให้อีก พระเจ้าอู่ทองจึงเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ทึ้ง(บ้านคนขี้เหนียว) เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ทึ้ง ก็เพี้ยนมาเป็น “บ้านทึง” อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
เดิมทีนั้นบริเวณวัดบ้านทึงนี้มีวัดตั้งอยู่ ๒ วัด คือวัดโพธิ์เงินและวัดโพธิ์ทอง ครั้นเวลาต่อมาได้มีการรวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นวัดเดียวคือ วัดบ้านทึง บริเวณวัดโพธิ์เงินเดิมนั้นเป็นที่ตั้งของวัดบ้านทึงในปัจจุบัน ส่วนวัดโพธิ์ทองนั้นเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนวัดบ้านทึงในปัจจุบัน
รายนามอดีตเจ้าอาวาส เท่าที่มีหลักฐานยืนยันให้ทราบที่ไม่สามารถระบุ พ.ศ.ที่ชัดเจนได้
๑. หลวงพ่อแก้ว
๒. หลวงพ่อคำ
๓. หลวงพ่อแช่ม
๔. หลวงพ่อชื่น
๕. หลวงพ่อฮวด
รายนามอดีตเจ้าอาวาส เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
๑. พระอาจารย์กุน ยุตฺตโยโค
๒. พระอาจารย์เปี่ยม ชลออยู่
๓. พระอาจารย์สำราญ ฐิตเปโม
๔. พระอาจารย์ปาน ทิวาวงษ์
๕. พระอาจารย์วิรัติ ภทฺทปญฺโญ
๖. พระอาจารย์อุทัย อตฺถรกฺโข
๗. พระครูวิชิตสังฆกิจ (วิจิตร ชิตมาโร(อนุสรณ์บริบาล)) ตั้งแต่ พ.ศ.2494-2546
๘. พระครูสุวรรณสีลวัฒน์ (วาสนา รกฺขิตสีโล(สรหงษ์))ตั้งแต่ พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
 
 

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบรับรองสภาพวัด (158.04 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดวัด (254.55 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดวัด (226.45 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณสีลวัฒน์ (วาสนา) รกฺขิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2566

พระปิติพงษ์ หาสสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2566

พระศรางกูล ฐานลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2565

พระพรชัย ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2565

พระนพดล ธีรวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2567

เปิดดู 23 ครั้ง

เชิญร่วมขอพรท้าวเวชสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู 129 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

งานประจำปีท้าวเวชสุวรรณวัดบ้านทึง

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

เชิญขอพรท้าวเวชสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

เชิญร่วมทำบุญเทปูนรอบท้าวเวชสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 10 ครั้ง

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

เปิดดู 7 ครั้ง

งานวันบูรพาจารย...

วันที่จัดงาน : 22-09-2566

เปิดดู 62 ครั้ง

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 92 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อปาน

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 509 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อขาว

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 209 ครั้ง

หอไตร

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 186 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดบ้านทึง

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

วัดบ้านทึง

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 363 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 1640 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 537 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 795 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

หลวงพ่อขาว

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

พระประธานศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

หลวงพ่อทันใจ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2567

วัดพัฒนาตัวอย่าง

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทำบุญกับวัด

วัดบ้านทึง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระครูสุวรรณสีลวัฒน์ (วาสนา) รกฺขิตสีโล
โทร. 089-259-7756

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 711-0-04587-0
ชื่อบัญชี วัดบ้านทึง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบ้านทึง