เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังหว้า

รหัสวัด
02720801002

ชื่อวัด
วัดวังหว้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2463

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2537

ที่อยู่
บ้านวังหว้า

เลขที่
81

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ย่านยาว

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
22 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

โทรศัพท์
089-081-2797

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 866

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:58:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:47:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
วัดวังหว้า บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบ ด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ รูปหล่อหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปเหมือนหลวงปูปันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้
พระอาจารย์ปั้น หมายเกิด หรือหลวงปู่ปั้น เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์และหอสวดมนต์เก่า สมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเวลาลงสวดพระปฏิโมกข์ในศาลากลางน้ำ ทำบุญก็ทำที่หอสวดมนต์และเริ่มสร้างอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันคือวิหารพระเจ้าห้าพระองค์ ที่ชื่อวังหว้าเพราะ สมัยนั้นมีต้นไม้หว้าใหญ่มากๆอยู่ชายแม่น้ำท่าจีนหลายต้น
สถานที่ตั้งวัดมีอาณาเขตติดต่อ กับสถานที่ต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ                 ติดแม่น้ำสายสุพรรณ
ทิศใต้                     ติดที่ชาวบ้าน
ทิศตะวันออก            ติดคูน้ำสาธารณะ
ทิศตะวันตก              ติดที่ชาวบ้าน
ที่ดินของวัด โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๑ จำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตะรางวา บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติเจ้าอาวาสชื่อเจ้าอาวาสวัดวังหว้า เท่าที่รวบรวมได้
รูปที่ ๑ พระอธิการปั้น ปยุตฺโต (หมายเกิด) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๒ พระอธิการถม อานนฺโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๓ พระอธิการแต้ม สุจิณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๔ พระอธิการเพชร สมโย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๕ พระอธิการเชิญ สุเมโธ เพียรเงิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๖ พระอธิการโสภณ สิริวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๗ พระครูสุวรรณสิริคุณ สิรินฺธโร (แกละ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๒
รูปที่ ๘ พระครูเจริญ กิตฺติญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ถึง พ.ศ.๒๕๒๙
รูปที่ ๙ พระปลัดสุนทร ผลปุญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้าพ.ศ ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙
รูปที่ ๑๐ พระครูสุวรรณเขมาภิรัต เขมาภิรโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : พระราชทานวิสุงคามสีมา (4.69 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (136.75 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณเขมาภิรัต (สมบูรณ์) เขมาภิรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระสังวาลย์ ปวรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระจินดา กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระบุญส่ง ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระเมธี สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระวิชัย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระพลายวรรณ ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระนิตย์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินประจำวัด

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

งานประจำปีปิดทองหลวงปู่ปั้น

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2565

เปิดดู 215 ครั้ง

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

เข้าร่วม โรงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๕ส

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 15-04-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

ทำบุญเทศกาลสงกร...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ต้งอัฐิรวมญาติ

วันที่จัดงาน : 14-04-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

ทำบุญประเพณีตรุ...

วันที่จัดงาน : 21-03-2566

เปิดดู 12 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

ศากลางน้ำ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

วิหารพระเจ้าห้า...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญวันสงกรานต...

ข้อมูลเมื่อ 16-04-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ 15-03-2565

เปิดดู 209 ครั้ง

สาระธรรม

สุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 297 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม คำกลอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2565

เปิดดู 393 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 238 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565