เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังหว้า

รหัสวัด
02720801002

ชื่อวัด
วัดวังหว้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2463

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2537

ที่อยู่
บ้านวังหว้า

เลขที่
81

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ย่านยาว

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
22 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

โทรศัพท์
089-081-2797

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1202

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:58:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:47:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
วัดวังหว้า บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบ ด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ รูปหล่อหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปเหมือนหลวงปูปันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้
พระอาจารย์ปั้น หมายเกิด หรือหลวงปู่ปั้น เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์และหอสวดมนต์เก่า สมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเวลาลงสวดพระปฏิโมกข์ในศาลากลางน้ำ ทำบุญก็ทำที่หอสวดมนต์และเริ่มสร้างอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันคือวิหารพระเจ้าห้าพระองค์ ที่ชื่อวังหว้าเพราะ สมัยนั้นมีต้นไม้หว้าใหญ่มากๆอยู่ชายแม่น้ำท่าจีนหลายต้น
สถานที่ตั้งวัดมีอาณาเขตติดต่อ กับสถานที่ต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ                 ติดแม่น้ำสายสุพรรณ
ทิศใต้                     ติดที่ชาวบ้าน
ทิศตะวันออก            ติดคูน้ำสาธารณะ
ทิศตะวันตก              ติดที่ชาวบ้าน
ที่ดินของวัด โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๑ จำนวน ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตะรางวา บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติเจ้าอาวาสชื่อเจ้าอาวาสวัดวังหว้า เท่าที่รวบรวมได้
รูปที่ ๑ พระอธิการปั้น ปยุตฺโต (หมายเกิด) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๒ พระอธิการถม อานนฺโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๓ พระอธิการแต้ม สุจิณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๔ พระอธิการเพชร สมโย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๕ พระอธิการเชิญ สุเมโธ เพียรเงิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๖ พระอธิการโสภณ สิริวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รูปที่ ๗ พระครูสุวรรณสิริคุณ สิรินฺธโร (แกละ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้า เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๒
รูปที่ ๘ พระครูเจริญ กิตฺติญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ถึง พ.ศ.๒๕๒๙
รูปที่ ๙ พระปลัดสุนทร ผลปุญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้าพ.ศ ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙
รูปที่ ๑๐ พระครูสุวรรณเขมาภิรัต เขมาภิรโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังหว้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : พระราชทานวิสุงคามสีมา (4.69 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (136.75 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณเขมาภิรัต (สมบูรณ์) เขมาภิรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระสังวาลย์ ปวรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระจินดา กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระบุญส่ง ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระเมธี สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระวิชัย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระพลายวรรณ ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระนิตย์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2566

เปิดดู 165 ครั้ง

งานประจำปีปิดทองหลวงปู่ปั้น

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2565

เปิดดู 622 ครั้ง

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

เปิดดู 206 ครั้ง

เข้าร่วม โรงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๕ส

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

คณะครูโรงเรียนว...

วันที่จัดงาน : 23-02-2567

เปิดดู 28 ครั้ง

ทำบุญวันมาฆบูชา...

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

เปิดดู 19 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเทศ...

วันที่จัดงาน : 29-10-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรถวา...

วันที่จัดงาน : 02-08-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

ศากลางน้ำ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

วิหารพระเจ้าห้า...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 137 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญวันสงกรานต...

ข้อมูลเมื่อ 16-04-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ 15-03-2565

เปิดดู 284 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

สุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 410 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม คำกลอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2565

เปิดดู 607 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 350 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด