เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่สระพลอย

รหัสวัด
02720805004

ชื่อวัด
วัดใหม่สระพลอย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดใหม่สระพลอย

เลขที่
29

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านสระ

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

มือถือ
092-330-8301

จำนวนเข้าดู : 403

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:15:33

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:42:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่สระพลอย
ตั้งอยู่บ้านหนองหัวรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕๙๙   
อาณาเขต ทิศเหนือ - ทิศใต้ และทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
       ๑. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
       ๒. หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิ จำนวน ๕ หลัง เป็อาคารไม้ ๑ หลัง เป็นตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
       วัดใหม่สระพลอย ตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐
               มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ ๑ พระอธิการปลอด
รูปที่ ๒ พระอธิการผิว
รูปที่ ๓ พระอธิการเปล่ง
รูปที่ ๔ พระอธิการเผือก
รูปที่ ๕ พระอธิการบุต
รูปที่ ๖ พระใบฎีกาไม้ วฑฺฒโน พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๙
รูปที่ ๗ พระใบฎีกา เขมาภิรโต พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๙
รูปที่ ๘ พระครูใบฎีกาเสนีย์ กนฺตาโภ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
รูปปัจจุบัน พระอธิการสำราญ สุภาจาโร พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินวัด-1 (2.47 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : แผนผังวัด (1.88 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : วิสุงคามสีมา (94.38 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสำราญ สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระประวินท์ วิทูโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระมะยม กิตฺติสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระกิตติ เตชธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะซ่อมแซมกุฏิหลังเก่าหลังวาตภัย

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 149 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รายงานการปฏิบัต...

ข้อมูลเมื่อ 06-11-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิดคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดใหม่สระพลอย

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด