เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง

รหัสวัด
ทพส./สพ./ดช.044

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านไผ่สีทอง

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
องค์พระ

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 315

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:56:06

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:29:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง
ที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๔  ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งที่พักสงฆ์มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือ         ยาว 140 เมตร ติดกับที่ดินนายทองพูล  อยู่สบาย
ทิศใต้            ยาว 244 เมตร ติดกับที่ดินนายอิสระ  ฟักสุวรรณ์
ทิศตะวันออก  ยาว 152 เมตร ติดกับที่ดินนายรัชพล   สว่างโลก
ทิศตะวันตก     ยาว 152 เมตร ติดกับที่ดินโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 46 เมตร
ศาลาธรรมสังเวช มีขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 25 เมตร
กุฎิเจ้าอาวาส มีขนาดกว้าง 6.50 ยาว เมตร 8.50 เมตร
ห้องน้ำ จำนวน 11 ห้อง มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร
ฌาปนสถาน มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
ที่พักสงฆ์ไผ่สีทองประกาศตั้งที่พักสงฆ์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สมัยนั้นชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สุรพล มาปักกรดที่บ้านไผ่สีทองและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างที่พักให้กับพระอาจารย์สุรพลจนกระทั่งปี พ.ศ.2534 ท่านอาจารย์สุรพลท่านก็ได้ออกธุดงค์ออจากที่พักสงฆ์ไผ่สีทองไป ต่อมาชาวบ้านจึงอาราธนานิมนต์พระครูอาทรจารุวัตร(สมาน  จารุโภ)ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่พักสงฆ์ ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญ และเริ่มซ่อมแซมอาคารเสนาสนะภายในที่พักสงฆ์สืบต่อเรื่อยมา
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสวัดเท่าที่ทราบนาม ดังต่อไปนี้

  1. พระอาจารย์สุรพล                พ.ศ. 25๓๑ – 25๓๔
  2. พระครูอาทรจารุวัตร            พ.ศ. 2๕๓๔ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอาทรจารุวัตร จารุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 231 ครั้ง

วัดประชารัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 112 ครั้ง

สวดมนต์ทุกเย็นวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 1011 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

พระสิวลี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

เปิดดู 258 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

เปิดดู 104 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ปล่อยวาง

ข้อมูลเมื่อ : 01-04-2565

เปิดดู 344 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ผลิตสื่อธรรมมะ ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 223 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด