เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดงอู่ทอง

รหัสวัด
02720301004

ชื่อวัด
วัดดงอู่ทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน กันยายน ปี 2530

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน กันยายน ปี 2559

ที่อยู่
วัดดงอู่ทอง

เลขที่
11

หมู่ที่
15

ซอย
-

ถนน
ด่านช้าง-สามชุก

แขวง / ตำบล
หนองมะค่าโมง

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
9 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

Line
ttoonn24

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-586-9204

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 633

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 00:42:35

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:27:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดดงอู่ทอง

วัดดงอู่ทอง (เดิมชื่อ วัดท้าวอู่ทอง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๔
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๐ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๑๖๔
อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดถนนชลประทาน
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
วัดดงอู่ทอง ประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยชาวบ้านดงอู่ทองได้ร่วมกันสร้างวัดประมาณปีพ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมี ดต.พัว แผนสมบูรณ์ นายตี๋ กาฬภักดีและชาวบ้านดงอู่ทองอีกหลายคนได้ร่วมกันซื้อดินจากนางวันดี กาฬภักดี ในราคาที่ดินไร่ละ๗๐๐ บาท และช่วยกันสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้น เป็นกุฏิไม้หลังคามุงแฝก ศาลาการเปรียญชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี โดยนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษาแต่ก็มีพระมาอยู่มาพักเป็นครั้งคราวเท่านั้นอยู่ไม่นานก็ย้ายวัดเพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ เป็นวัดที่ยังขาดความเจริญในหลายๆด้านเพราะตั้งอยู่ในเขตทุรกันดาร ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะไปทำบุญกันที่วัดสระบัวก่ำเพราะเป็นวัดขนาดใหญ่และก็อยู่ไม่ไกลกันมากนัก
จนกระทั่ง ดต.พัว แผนสมบูรณ์ ได้เกษียณอายุจากข้าราชการตำรวจจึงได้อุปสมบทแล้วมาอยู่ประจำที่วัดดงอู่ทองแล้วก็เริมพัฒนาวัดมาตลอดจนกระทั่งมรณภาพ
แต่เดิมชาวบ้านดงอู่ทองมีความเข้าใจว่าบริเวณที่ตั้งวัดดงอู่ทองเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ทองในอดีต เพราะชาวบ้านในแถบนั้นมีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เวลาไถไร่หรือไถนามักจะขุดเจอของโบราณเป็นประจำและบริเวณที่ดินที่ติดกับวัดดงอู่ทองก็มักจะเจอของโบราณกันเกือบทุกไร่ ชาวบ้านจึงขนามนามวัดดงอู่ทองว่า วัดท้าวอู่ทอง จนกระทั่งทุกวันนี้ชาวบ้านบางส่วนก็ยังเรียกว่าวัดท้าวอู่ทอง ดังนั้นเมื่อเสนอชื่อตั้งวัดชาวบ้านจึงคิดที่จะให้มีคำว่าอู่ทองอยู่ด้วย เมื่อนำเรื่องเสนอตั้งวัดได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด มีนามว่า วัดดงอู่ทอง
ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจากที่อื่นได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะและพัฒนาวัดมาตลอด แต่แล้วการบูรณะและการพัฒนาวัดก็ต้องมาหยุดลงอยู่หลายปีสาเหตุก็มาจาก หลวงพ่อพัว พนฺธุโม เจ้าอาวาสวัดดงอู่ทองมรณภาพลง หลังจากหลวงพ่อพัว พนฺธุโม มรณภาพลงก็มีพระมาอยู่จำวัด จำพรรษาบ้าง พรรษาละ ๑ รูปหรือ ๒ รูปเท่านั้น บางพรรษาก็แทบจะไม่มีพระจำพรรษาเลย ชาวบ้านต้องไปขอพระจากวัดต่างๆที่มักคุ้นกับเจ้าอาวาสมาจำพรรษาเพื่อเป็นสถานที่ทำบุญและไม่ให้วัดดงอู่ทองเป็นวัดร้าง แต่ก็ได้พระเพียง ๑ รูปหรือ ๒ รูปเท่านั้น พอออกพรรษาก็กลับวัดต้นสังกัดเดิม เป็นเช่นนี้อยู่หลายพรรษา จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๕๐ พระไพฑูรย์ อนุภฺทโท ได้อุปสมบทก็อยู่จำพรรษาที่วัดดงอู่ทองตลอดมาจนทุกวันนี้
ปัจจุบัน ในการปกครองของพระครูธรรมธรไพฑูรย์ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้นำเนินการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก่อสร้างเสนาสนะใหม่เกือบทั้งหมด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ฌาปนสถาน (เมรุ) หอสวดมนต์ หอฉัน กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ โรงครัว เป็นต้น และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมเลื่อยมา ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถใช้งบประมาณเก้าล้านบาทเศษ และกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด ในส่วนวิหารหลวงพ่อท้าวอู่ทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านวัดดงอู่ทองซึ่งชำรุดชุดโทรมเป็นอย่างมาก ขณะนี้ดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การปกครองของวัดมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบตามลำดับดังนี้
๑. พระพัว พนฺธุโมพ.ศ.- ๒๕๓๙
๒. พระเกษม เขมวโรพ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
๓. พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตติสกฺโกพ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
๔. พระปิติพงษ์ (ไม่ทราบฉายา)พ.ศ.
๕. พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
๖. พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อนุภทฺโท พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาส


 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูธรรมธร ไพฑูรย์ อนุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-12-2565

พระบุญ สิริปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหา สมชาย ปโมธิโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระรัตนากร ธีรภทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

สามเณรสุรชัช เที่ยงธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กระดานข่าวประจำเดือน เมษายน 2566

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 28 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 223 ครั้ง

การแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง

ข้อมูลเมื่อ : 12-12-2565

เปิดดู 165 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในตำบลหนองมะค่าโมง เขต2

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณียกธง สรง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

ประเพณีทำบุญวัน...

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 88 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อดงอู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

พระปางลีลา

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 119 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ร่วมสืบสานประเพ...

ข้อมูลเมื่อ 06-04-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

Presentation เข...

ข้อมูลเมื่อ 14-03-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

หมู่บ้านศีล ๕ ว...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

Presentation วั...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 281 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

สาระธรรมวัดดงอู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 1012 ครั้ง

สาระธรรมเส้นทางชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 1448 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดงอู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ถ้วย ชาม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ศาลาธรรมสังเวช ณาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โดมเพื่อการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เรือนรับรอง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ที่ตั้งวัดปัจจุบัน

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ที่ธรณีสงฆ์ แปลงที่ ๑

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ที่ธรณีสงฆ์ แปลงที่ ๒

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ทำบุญกับวัด

วัดดงอู่ทอง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระครูธรรมธร ไพฑูรย์ อนุภทฺโท
โทร. 081-5869204

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ออมสิน
เลขที่บัญชี 020256450220
ชื่อบัญชี วัดดงอู่ทอง ต.หนองมะค่าโมง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดดงอู่ทอง