เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

รหัสวัด
02740304004

ชื่อวัด
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
16

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โรงเข้

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
28 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

อีเมล์
watfungprachatummaram@Gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นสวนสมุนไพร
เป็นชมรมชมรมสงเคราะห์ศพ

จำนวนเข้าดู : 585

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 13:18:44

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:29:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

   วัดฟุ้งประชาธรรมมาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
  วัดฟุ้งประชาธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๗ ตำบล โรงเข้ อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยนางฟุ้ง จันทร์ทอง ได้ยกที่ดินให้ สำหรับสร้างวัด จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มและมีผู้มีศรัทธาซื้อเพิ่มเติมอีก รวมที่ดินจำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา
  ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้ครบองค์ประกอบของวัดมี กุฏิ หอฉันท์ ศาลาเอนกประสงค์  อุโบสถ วิหารพระ หอระฆัง และอื่นๆ
  วัดฟุ้งประชาธรรมารามได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ตามหนังสืออนุญาตจากกราศาสนา ที่ ๓๑/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งชื่อวัดตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๑/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบพระราชทานวิสุงคามสีมา (205.29 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกัลยาณ์ธรรมสาคร กลฺยาณธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระมหาสุพจน์ สุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระบุญส่ง อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระตรีเทพ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสินทบ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระมหาพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระวสันต์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระศักดิ์ศิพล ชยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระมหาปิยะวัฒก์ ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระวรายุทธ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระวิริยะ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระจิรายุ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระธีระศักดิ์ ธนิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระธนาธิป ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระอายุวัฒน์ ปุณฺณวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระสมคิด วณฺณคุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระวสันต์ วรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระจรัญ สีลสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

สามเณรภูธเนศ คชเกร็ง

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระวสุพล ฌาณสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 31-10-2564

เปิดดู 246 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด