เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดยกกระบัตร

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดยกกระบัตร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
3

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ยกกระบัตร

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
๔๘ ไร่ - งาน ๙๒ ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 4412

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม พ.ศ. 2565 09:37:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:27:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดยกกระบัตร โดยสังเขป
สภาพฐานะที่ตั้งวัด
          วัดยกกระบัตร   ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ ๖ ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน  ๘๘ ตารางวา  วัดยกกระบัตรตั้งขึ้นมาได้ ๙๓ กว่าปี เมื่อปี พ..ศ.๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
อณาเขตและอุปจารวัด
          วัดยกกระบัตร ในด้านทิศเหนือติดกับคลองวัดยกกระบัตร ด้านทิศใต้ติดกับแพรกสาธารณะ ด้านทิศตะวันออกติดกับคลองท่าแร้ง ด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน
ทรัพย์สินของวัด                                                                                                                                                                               มีที่ดินทั้งหมดในปัจจุบัน ๔๘ ไร่  ๙๒ ตารางวา ส่วนหนึ่งของที่ดินวัดได้ให้ทางราชการจัดสร้างอาคารโรงเรียนวัดยกกระบัตร ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ความเป็นมาของวัด
          วัดยกกระบัตร ชาวบ้านได้ริเริ่มสร้างสร้างวัดนี้โดยมี ม.ร.ว.จันทร์ เสนีย์วงศ์ มีศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๕๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด แล้วในสมัยนั้นชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์แสง ซึ่งท่านได้เดินธุดงค์ปักกลดอยู่ มาเป็นผู้ร่วมการก่อสร้างวัดในเบื้องต้น และได้ช่วยกันปลูกกุฏิขึ้น ใช้เสาไม้ในป่า ซึ่งในสมัยนั้นสามารถหาไม้ได้ง่ายมาก และมุงหลังคาด้วยจาก จากก็มาจากชาวบ้านในยุคนั้นซึ่งส่วนมากก็เย็บจากมุงหลังคาด้วยตนเองกันเกือบทั้งหมด พอเริ่มช่วยกันสร้างเป็นสำนักสงฆ์เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ก็ได้ตั้งชื่อสำนักสงฆ์ในตอนนั้นว่า “วัดคลองยกกระบัตร” ถือเอาคลองข้างวัดเป็นเหตุ และพระอาจารย์แสงท่านก็ได้ช่วยดูแลสำนักสงฆ์อยู่ได้ไม่นาน หลังจากนั้นก็ได้ลาญาติโยมเพื่อขอเดินธุดงค์ต่อไป หลังจากที่พระอาจารย์แสงไปแล้ว ก็ได้มีพระอาจารย์สนมาช่วยดูแลสร้างสำนักวัดนี้ต่อ และด้วยในสมัยนั้นท้องถิ่นยกกระบัตรกันดารมาก ยุงก็ชุมแถมจระเข้ก็มี เพราะยังเป็นแบบธรรมชาติล้วนๆในยุคสมัยนั้น และหลังจากที่พระอาจารย์สนไปแล้ว ก็ได้มีพระอาจารย์บุญนาคมาอยู่ช่วยดูแลสำนักสงฆ์นี้อีกประมาณ       ๒ พรรษา ก็ลาจากไปอีก ต่อมามีพระอาจารย์เพชรมาอยู่ได้ ๑ ปีเศษๆ ก็ลาจากไป ต่อมาได้มีพระอาจารย์ชินมาอยู่ช่วยดูแล หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ขอลาไปเดินธุดงค์ต่อ และก็ได้มีพระอาจารย์หงส์มาอยู่ช่วยดูแลได้ไม่นานท่านก็จากไปอีก เพราความทุรกันดารในสมัยก็ถือว่าลำบากพอสมควร แต่ต่อมาไม่นาน จนมาถึงสมัยพระอธิการคุ้ม องฺกุโร ได้มาอยู่ ซึ่งในยุคของท่านได้พัฒนาปรับปรุงจากสำนักสงฆ์ยกขึ้นเป็นวัดตามกฏหมายอย่างสมบูรณ์แบบ หลวงพ่อคุ้มได้เริ่มทำการก่อสร้างอุโบสถด้วยเสาไม้จริง หลังคามุงด้วยจาก และในช่วงนี้สมัยหลวงพ่อคุ้ม องฺกุโร ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ชื่อว่า “วัดยกกระบัตร” หลังจากนั้นไม่นานท่านเองได้มรณภาพลง เมื่อวัดได้ว่างจากเจ้าอาวาสลง ทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้ง   พระครูสาครสังวรกิจ ท่านเป็นนักพัฒนาจนวัดได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่น และได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงจากหลังเดิมที่เป็นเสาไม้หลังคามุงจาก เป็นอาคารปูนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างถาวร และได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๙ พระครูสาครสังวรกิจ ก็ได้ลาสิกขา ทางการคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้ง “พระครูประกาศสรวุฒ” เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ต่อยอดพัฒนาวัดมาโดยลำดับ แต่เนื่องด้วยภายหลังสุขภาพร่างกายของท่านไม่ค่อยดี มีโรคประจำตัวรุมเร้าล้มป่วยจนทำให้ท่านมรณภาพ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ได้ ๖ ปี คณะสงฆ์ก็แต่งตั้ง “พระครูใบฏิการุ่งรัตน์ ธีรคุโณ” เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดตลอดหลังจากได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส แต่พอเป็นมาถึงปีที่ ท่านก็ได้ลาสิกขา คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ “พระครูใบฎีกาชุมพล คุณงฺกโร” เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็อยู่ได้เพียง ๔ ปี ท่านก็   ลาสิกขาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งให้ “พระครูสาครธรรมโชติ” ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่ง       เจ้าอาวาสวัดธรรมโชติอยู่ก่อนแล้ว ให้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตรปในปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน
การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์ภายในวัด                                                                                 วัดยกกระบัตรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ มีการเปิดสอนนักธรรมและธรรมศึกษาขึ้นภายในวัด และให้พระภิกษุสามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง ทุกปี                                        สำหรับวันธรรมะสวนะหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลตลอดมา เช่น ทำบุญตักบาตรทุกวันพระตลอดปี และมีการประพิธีทางศาสนามาโดยตลอด เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดมาเป็นประจำ
          วัดได้หาทุนสำหรับสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร ผู้ศึกษาธรรม บาลี และจัดหาทุนสงเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และผู้เรียนดีแต่ยากจนมาโดยตลอด
การบริหารและการปกครอง                                                                                          วัดยกกระบัตรได้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ และ     กฏมหาเถรสมาคม และมีไวยาวัจกรช่วยในการบริหารจัดการ
รายนามเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ

 1. พระอาจารย์แสง
 2. พระอาจารย์สน
 3. พระอาจารย์บุญนาค
 4. พระอาจารย์เพชร
 5. พระอาจารย์ชิน
 6. พระอาจารย์หงส์
 7. พระอธิการคุ้ม องฺกุโร    เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกตามกฎมหาเถรสมาคมหมายและบ้านเมือง
 8. พระครูสาครสังวรกิจ                    พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๕๒๙
 9. พระครูประกาศสรวุฒิ                   พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๖
 10. พระครูใบฎีการุ่งรัตน์ ธีรคุโณ พ.ศ.๒๕๓๗ -   ๒๕๔๑
 11. พระครูใบฎีกาชุม  คุณงฺกโร            พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
 12. พระครูสาครธรรมโชติ                  พ.ศ.๒๕๔๕ – ปัจจุบัน                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปูชนียสถานและเสนาสนะภายในวัดยกกระบัตร
ที่ เสนาสนะ การใช้สอย หมายเหตุ
อุโบสถ - สถานที่ประกอบพิธีสังฆกรรม
- ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
 
วิหารหลวงพ่อคุ้ม - ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
ศาลาเอนกประสงค์ -ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
อาคารพระครูสาครสังวรกิจ -ประกอบกิจกรรมต่างๆ  
กุฏิสงฆ์ -พักอาศัยของพระสงฆ์  
หอปริยัติธรรม หอฉัน -เรียนนักธรรม
-ฉันภัตตาหารของพระสงฆ์
-ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
 
กุฏิพระครูประกาศสรวุฒ พักอาศัยของพระสงฆ์  
หอระฆัง -ตีบอกเวลา  
หอกลอง -ตีบอกเวลา  
๑๐ ศาลาประชารวมใจ -ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
๑๑ ศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลา๑) -ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
๑๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลา๒) -ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
๑๓ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน -ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
๑๔ โรงครัว -ประกอบอาหารเวลามีงาน  
๑๕ ศาลาร่มเย็น -ที่พักสำหรับประชาชนทั่วไป  
๑๖ หอพระไตรปิฎก -เก็บพระไตรปิฎก
-เก็บพระพุทธรูปหยก –หิน
-ที่พักสำหรับถืออุโบสถศีล
 
๑๗ หอน้ำประปา -สำหรับไว้ใช้ภายในวัดและประชาชน  
๑๘ วิทยุชมชนวัดยกกระบัตร -ไว้เป็นสื่อเผยแผ่ธรรมะ
-ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 
๑๙ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน -เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาของชุมชน  
       
       
       
       
       
       
       
 

รายการพระ

พระครูสาครธรรมโชติ ติสฺสวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระครูวิสิฐกิจสาคร กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระปลัดบวรวงศ์ ธมฺมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมณฑล กิตฺติโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระทองดี อุตฺตมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระอภัย อินฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุธรรม สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมหาปิยะพล ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมหาอภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสำรวย ฉนฺทปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระนันทกานต์ รวิวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุชิน อตฺถกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระนิรันดร์ โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเกรียงไกร สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระไพฑูรย์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสุรพล ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระปริญญา ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระศิวกร พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระเกียรติศักดิ์ ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระปริญญา ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระวุฒิสิทธิ์ อภิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระธนสินธุ ยสปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระธัญธร จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระสหรัฐ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระสุทัศน์ จิตฺตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระณัฐพงษ์ กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระบัญญัติ อนามโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระปรีชา ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระไพฑูรย์ ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระมนัสวิน วุฒิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระวิระ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด