เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใต้บ้านบ่อ

รหัสวัด
74010111950

ชื่อวัด
วัดใต้บ้านบ่อ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2305

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2479

ที่อยู่
ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
บ้านบอ

ถนน
พระราม2

แขวง / ตำบล
บ้านบ่อ

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
๔๓ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 706

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:52:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:48:18

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด  (โดยสังเขป)
วัดใต้บ้านบ่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดแต่เดิมเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๐๐ ตาราวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้มีผู้ที่บริจาคที่ดินเพิ่มรวมมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๓ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตาราวาและ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๓  ต่อมาอุโบสถซื่งปลูกสร้างด้วยไม้ได้พุพัง  พระครูสาครวชิรธรรมได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นและได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๔  แต่เดิมนั้นวัดใต้บ้านบ่อมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ติดกับคลองสุนักหอนเป็นอาคารไม้เก่าทั้งหมดและมีชื่อเดิมว่า  “วัดล่าง” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๕ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด และไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างที่แน่นอน  ทราบจากคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สิ้นชีวิตไปแล้วได้เล่าต่อกันมาว่าวัดนี้มีสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้เก่าอยู่ติดกับคลองสุนัขหอนและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “วัดใต้บ้านบ่อ”   ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๐๘ พระอาจารวิเชียร ราธธมฺโม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  (ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่  พระครูสาครวชิรธรรม ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ และเป็นพระอุปัชฌาย์) ได้ย้ายวัดจากริมคลองสุนัขหอนเพราะเห็นว่าที่ดินเดิมที่สร้างวัดนั้นมีการกัดเซาะของน้ำในลำคลอง  หลวงพ่อท่างจึงย้ายวัดและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาด้านใน  ในปี๒๕๑๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระนามเดิม (จวน ศิริสม) ฉายา อุฎฺฐายี เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จทอดผ้ากฐิน ณ. วัดใต้บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เวลา ๑๐.๐๐ น. (เสด็จส่วนพระองค์โดยทางเรือ) ในปีพ.ศ. ๒๕๓๑  หลวงพ่อพระครูสาครวชิรธรรมได้มรณภาพ  ต่อมาแต่งตั้งพระสัมฤทธิ์  สํวุฑฺโฒ  เป็นเจ้าอาวาส(และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่  พระครูสาครธรรมวัตร)  ได้เริ่มพัฒนาปลูกสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัดถุ  และในปี๒๕๕๓พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายโสภณ  คุ้มเจริญ  นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาณ. วัดใต้บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. หลวงพ่อพระครูสาครธรรมวัตรได้พัฒนาถาวรวัตถุจนเจริญรุ่งเรืองตามที่ท่านได้เห็นจนถึงทุกวันนี้...

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาพีรพงษ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระปฐมพงษ์ กิตฺติสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระนิพันธ์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระณรงค์ฤทธิ์ ติสฺสวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเมือง ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูสาครธรรมวัตร สํวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอภิชาติ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอัครินทร์ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาเคารพ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด