เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางขุด

รหัสวัด
02740104003

ชื่อวัด
วัดบางขุด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2420

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 2544

ที่อยู่
-

เลขที่
29

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านบ่อ

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
30 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

มือถือ
0984785854

จำนวนเข้าดู : 533

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 06:02:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:47:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางขุด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 30 ไร่

วัดบางขุดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 ชาวบ้านบริเวณนั้นทำนาเกลือ เมื่อถึงวันพระหรือเทศกาลต่าง ๆ จะไปทำบุญ วัดก็อยู่ห่างไกลมาก จึงปรึกษาและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาและให้ชื่อว่า วัดบางคลองขุด ต่อมาเปลี่ยนมาเป็น "วัดบางขุด" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้ขุดพบพระพุทธรูป ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว สูง 13 นิ้ว และพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดสูง 16 นิ้ว ที่บริเวณข้างโบสถ์ จำนวน 2 องค์ ปัจจุบันเก็บไว้ที่อุโบสถ[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นอาคารไม้ ชั้นเดียว และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระเป๋
  • พระอิน
  • พระโพธิ
  • พระกรุด
  • พระสอน
  • พระติ๋ง
  • พระครูศรีสมุทรเขต
  • พระครูสาครเกษมธรรม

รายการพระ

พระครูสาครเกษมธรรม เขมโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสมุห์ชัยพร กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมานพ กิจฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระวิชาญ ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมชาย สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหาร

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

เปิดดู 61 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด