เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวิสุทธาราม

รหัสวัด
02740116002

ชื่อวัด
วัดวิสุทธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดวิสุทธาราม

เลขที่
4

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางกระเจ้า

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
17 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 806

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มกราคม พ.ศ. 2565 09:05:16

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:35:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                             ประวัติวัดวิสุทธาราม
          วัดวิสุทธาราม ได้สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๒๐ เดิมวัดนี้มี นายปา นางโหนด ยาสาธร เป็นผู้มอบที่ดินและเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด เพราะในบริเวณนั้นติดกับคลองสุนัขหอน ต่อมาจนกระทั่งกรุงธนบุรีได้มีชาวบ้านรามัญอพยพมาจากประเทศหงสาวดี เพราะพม่าได้เข้ายึดกรุงไว้ได้
          สถานที่สร้างวัดเป็นคุ้งน้ำ ทำให้น้ำเซาะตลิ่งพังลง ไม่สามารถตั้งวัดอยู่ได้ ทางนางแพ ไม่ทราบนามสกุล ได้ย้ายวัดจากสถานที่เดิมมาสร้างใหม่ ในปี พ.ศ.๒๔๑๐ เดิมมีชื่อว่า วัดบางสีคต ต่อมาในสมัยนายอำเภอสมัคร จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดวิสุทธาราม จนถึงปัจจุบัน
วัดวิสุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๔ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๕๕ตารางวา  มีอายุ ๒๐๐กว่าปี ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐
ปูชนียวัตถุ
          พระประธานในอุโบสถ  และพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลองจากวัดโสธร
รายนามเจ้าอาวาส
1.ไม่ทราบชื่อ
2.พระอธิการงอน
3.พระอธิการถม
4.พระอธิการเบียร์
5.พระอธิการกรุด
6.พระอธิการเพชร
7.พระอธิการเชื่อม
8.พระครูทองใบ ถิรคุโณ
9.พระครูสาครวิสุทธิคุณ
10.พระครูสาครวิสุทธาภรณ์ (สุเทพ วรเทโว) -ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูสาครวิสุทธาภรณ์ วรเทโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระสมเกียรติ จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสมศักดิ์ สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระชัชชัย จนฺทิโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสาธิต จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

ธนรัตน์ กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

ปฐมพร ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระปัณณวิชญ์ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด