เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชีผ้าขาว

รหัสวัด
02740108004

ชื่อวัด
วัดชีผ้าขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2548

ที่อยู่
วัดชีผ้าขาว

เลขที่
83

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าจีน

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 490

ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 14:48:53

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:33:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ทำประวัติของวัดมาให้ดูหน่อยนะ ประวัติวัดชีผ้าขาว วัดชีผ้าขาว สังกัดมหานิกาย..........

รายการพระ

พระครูปลัด พิเชษฐ์, ดร. อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระอั้น รกฺขิตฺจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระเด่น อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระสมุห์ไพรัตน์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระณัฐวุฒิ อภิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระการ ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระปลัดอำนาจ นรุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระชำนาญ ปญฺญาปโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระบุญเลิศ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระอภิรมย์ ขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระจเร ธมฺมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระปลัดชัชชัย เขมชโย

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระเอกภพ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระนครินทร์ กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

ภัคพล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

สามเณรธีรภัทร เอื้อศรีชัย

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

สามเณรอู๋ สถาพรวงษ์รักษา

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น