เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชีผ้าขาว

รหัสวัด
02740108004

ชื่อวัด
วัดชีผ้าขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2548

ที่อยู่
วัดชีผ้าขาว

เลขที่
83

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าจีน

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 836

ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 14:48:53

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:33:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ทำประวัติของวัดมาให้ดูหน่อยนะ ประวัติวัดชีผ้าขาว วัดชีผ้าขาว สังกัดมหานิกาย..........

รายการพระ

พระครูปลัด พิเชษฐ์, ดร. อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระอั้น รกฺขิตฺจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระเด่น อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระสมุห์ไพรัตน์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระณัฐวุฒิ อภิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระการ ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระปลัดอำนาจ นรุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระชำนาญ ปญฺญาปโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระบุญเลิศ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระอภิรมย์ ขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระจเร ธมฺมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระปลัดชัชชัย เขมชโย

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระเอกภพ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระนครินทร์ กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

ภัคพล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

สามเณรธีรภัทร เอื้อศรีชัย

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

สามเณรอู๋ สถาพรวงษ์รักษา

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ค่ายคุณธรรม เด็กดีศรียกกระบัตร ณ วัดชีผ้าขาว

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 37 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด