เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8383 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7228 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพธงชัย

รหัสวัด
02740112002

ชื่อวัด
วัดเทพธงชัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2523

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 2535

ที่อยู่
-

เลขที่
๑๑๑

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางน้ำจืด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
9 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

มือถือ
0817916316

อีเมล์
wattep2548@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 1448

ปรับปรุงล่าสุด : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 13:40:38

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:21:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพธงชัย เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2523 โดยมีนางลิ้นจี่ บริบูรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวาเพื่อสร้างวัด ผู้ที่ริเริ่มสร้างขึ้นได้แก่ นายอำนวย คนร่างทรงเจ้าพ่อเทพธงชัย วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ด้านการศึกษา มีโรงเรียน ปริยัติธรรมแผนกธรรมม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2523 มีพระส่งเข้าสอบชั้นตรี - โท - เอก ทุกปี
 เจ้าอาวาสรูปแรก พระครูปลัดแสวง วรธมฺโม (พ.ศ 2523-2548) ได้ก่อสร้าง พระอุโบสถ กุฎิวิหาร ศาลาการเปรียญ เมรุ ฯลฯ
 เจ้าอาวาสรูปที่สอง พระครูพิพัฒน์เดชาธร (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ถมที่ให้สูงปรับภูมิทัศน์ใหม่ปลูกต้นไม้ สร้างกุฏิใหม่ ศาลาการเปรียญใหม่ ศาลาสวดพระอภิธรรมเพิ่ม ฯลฯ และเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มี นางสุวรรณี ยงวงศ์ไพบูลย์ ได้มอบที่ดินเพิ่ม จำนวน 3 งาน 48 ตารางวา รวมกับที่ดินเดิมเป็น 9 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์เดชาธร ธมฺมเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระบุญทวี อิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระยุทธนา ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระสมชาย ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระวรเทพ ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระจรัญ ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระกรินทร์ธเนศ วราสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระประมวล อคฺคปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระภัคพล ภคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระชนะชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระสาทิตย์ สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระสำเริง อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระจักรภพ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

สามเณร ธีรนัย พัฒนะสายสกุล

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระแป๊ะ วชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระลือชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด