เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพธงชัย

รหัสวัด
02740112002

ชื่อวัด
วัดเทพธงชัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2523

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 2535

ที่อยู่
-

เลขที่
๑๑๑

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางน้ำจืด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
9 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

มือถือ
0817916316

อีเมล์
wattep2548@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 705

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 19:42:07

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:21:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพธงชัย เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2523 โดยมีนางลิ้นจี่ บริบูรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวาเพื่อสร้างวัด ผู้ที่ริเริ่มสร้างขึ้นได้แก่ นายอำนวย คนร่างทรงเจ้าพ่อเทพธงชัย วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ด้านการศึกษา มีโรงเรียน ปริยัติธรรมแผนกธรรมม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2523 มีพระส่งเข้าสอบชั้นตรี - โท - เอก ทุกปี
 เจ้าอาวาสรูปแรก พระครูปลัดแสวง วรธมฺโม (พ.ศ 2523-2548) ได้ก่อสร้าง พระอุโบสถ กุฎิวิหาร ศาลาการเปรียญ เมรุ ฯลฯ
 เจ้าอาวาสรูปที่สอง พระครูพิพัฒน์เดชาธร (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ถมที่ให้สูงปรับภูมิทัศน์ใหม่ปลูกต้นไม้ สร้างกุฏิใหม่ ศาลาการเปรียญใหม่ ศาลาสวดพระอภิธรรมเพิ่ม ฯลฯ และเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มี นางสุวรรณี ยงวงศ์ไพบูลย์ ได้มอบที่ดินเพิ่ม จำนวน 3 งาน 48 ตารางวา รวมกับที่ดินเดิมเป็น 9 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์เดชาธร ธมฺมเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระปรีชา วิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระทศชาติ อธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระณัฐวุฒิ ชยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระอาทิตย์ อภิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พรเอกนรินทร์ะ วรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระบุญทวี อิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระยุทธนา ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระสมชาย ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระวรเทพ ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระจรัญ ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระกรินทร์ธเนศ วราสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระประมวล อคฺคปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระภัคพล ภคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระชนะชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระสาทิตย์ สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระสำเริง อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

พระจักรภพ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-12-2564

สามเณร ธีรนัย พัฒนะสายสกุล

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระประสิทธิ์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระแป๊ะ วชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระลือชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระพงษ์พันธ์ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระวิชัย ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น