เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโสภณาราม

รหัสวัด
02740114002

ชื่อวัด
วัดโสภณาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดโสภณาาม

เลขที่
64

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
เอกชัย

แขวง / ตำบล
โคกขาม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
21 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา

มือถือ
085-1833604

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 306

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:57:20

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:17:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

~~วัดโสภณาราม
               สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับวิสุงคามสีมาแล้ว มีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นจำนวน ๒๐ ไร่ ๒๙ ตารางวา
วัดนี้มีพระอธิการสะ เป็นผู้เริ่มก่อสร้างร่วมกับประชาชน ต่อมามีพระอาจารย์อ่อน ได้ทำการก่อสร้างต่อมาแต่การก่อสร้างของท่านทั้งสององค์นั้นเป็นเสนาสนะไม่แข็งแรงมั่นคง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อเฮงได้เดินธุดงค์มาจากพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้มาพักอยู่ที่วัดแห่งนี้ และทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ปกครองวัดนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอธิการเฮง ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เป็นเสนาสนะที่เจริญมั่นคงยิ่งกว่าเดิม พระอธิการเฮงได้มรณะภาพลง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมาในสมัยที่ พระครูสาครธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดนี้ ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะที่ล้วนมีความมั่นคง ซึ่งเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก และได้ทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ เพราะอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก สร้างจากไม้ทั้งหลังเป็นเวลานานมาแล้ว
    

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระปลัดเกรียงไกร กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

สนธยา ธีรปณฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

ณรงค์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

สมาน ปิยวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

วันชัย วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระปิยวัฒน์ อคฺคว.โร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระพิชิต ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระออมสิน อภิชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระจรัน เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระฐิติพงศ์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระพิทยา ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระจิรายุ อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระศุภชัย ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระอุทัย อุทโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

สิทธิพล ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อเฮง อินฺ...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 103 ครั้ง

หลวงพ่อ พระครูส...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 44 ครั้ง

หลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 52 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น