เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีเมือง

รหัสวัด
02740110002

ชื่อวัด
วัดศรีเมือง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2511

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2516

ที่อยู่
บ้านศรีเมือง

เลขที่
1/2

หมู่ที่
ม.3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าทราย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
๓๘ ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 439

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 21:56:24

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:16:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๓ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่จำนวน ๓๘ ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖
อาณาเขตและอุปจารวัด
วัดศรีเมือง ทางด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชนด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ำท่าจีน ทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเจ๊กเพชรมีทางรถยนต์วิ่งคอนกรีตเสริมเชื่อมถนนเศรษฐกิจ-ธนบุรี ปากท่อและด้านทิศตะวันตกติดกับแพรกสาธารณประโยชน์ ตลอดเนื้อที่ดินของวัดศรีเมือ
ความเป็นมา       วัดศรีเมืองเดิมเป็นวัดร้าง มีเพียงลูกนิมิต ๘ ลูกเท่านั้นเป็นหลักฐานว่าเป็นวัด สิ่งปลูกสร้างไม่มีอะไรเหลือไม่มีหลักฐานการชี้ชัดเกี่ยวกับการร้างของวัด ว่าร้างมากี่ปี ร้างเพราะอะไรทราบเพียงว่า เดิมชื่อว่า วัดใหม่ยายเมือง และวัดนี้ได้พัฒนาสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๑ โดยประชาชนได้นิมนต์พระสัมฤทธิ์ ถิราโภ(ปัจจุบันประชาชนนิยมเรียกว่าหลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภ) มาเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด โดยครั้งแรกเมื่อเริ่มพัฒนานั้นกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ เป็นหลังคามุงด้วยจากต่อมาเมื่อได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้    วัดนี้พัฒนามาได้ประมาณ ๒ ปีกว่า หลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภได้มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมา พระครูสิริสาครวัฒน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สัมฤทธิ์ ถิราโภโดยทำหน้าที่พัฒนาแทนขอเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า “วัดศรีเมือง” มาจนกระทั่งทุกวันนี้จากศรัทธาประชาชนจนมีเสนาสนะต่างๆดังกล่าวมา

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสิริวัฒน์ (วิไล) โสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-12-2564

พระบุญนโชค ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด