เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศิริมงคล

รหัสวัด
02740115004

ชื่อวัด
วัดศิริมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2443

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2445

ที่อยู่
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านเกาะ

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 783

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 19:13:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:14:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศิริมงคลตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2445 กล่าวกันว่า ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ หลวงจู๊ล้ง ซึ่งเป็นคนจีนที่มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่อ้อย) ร่วมกับพี่น้องชาวมอญที่อพยพมาจากกรุงหงสาวดีที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยในราวปี พ.ศ. 2430 พระมหาทองสุข (อาจารย์ป๊อก) เป็นพระธุดงค์มอญ มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางปลา ต่อมาได้มีญาติโยมชาวจีนและชาวมอญ อาราธนาพระมหาทองสุขซึ่งเป็นนักเทศน์ภาษามอญได้ไพเราะ ให้ข้ามแม่น้ำท่าจีนมาทางทิศใต้ แล้วสร้างวัดศิริมงคลขึ้นมากลางไร้อ้อย ได้เริ่มสร้างศาลามุงจาก 1 หลัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร จนต่อมาได้ยกฐานะเป็นวัด ตั้งชื่อวัดว่า "วัดศิริมงคล" แต่ชาวมอญในยุคนั้นมักเรียกว่า "วัดลัด" หรือภาษามอญเรียกว่า "เพ่อะป๊อต" ซึ่งแปลว่า วัดลัด ตามตำแหน่งของวัดที่เดิมเป็นคลองลัด แต่ปัจจุบันนี้น้ำได้เซาะตลิ่งพังจึงกลายเป็นแม่น้ำ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวรธรรมสาคร (โนรา อภิวโร) อภิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระติสสะ ส่จฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระธนวันต์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระจักรกฤษณ์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระปวิตร ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

สามเณรโจทูน -

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสายัญห์ ธมฺมธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูใบฎีกาสมเกียรติ์ กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระมหาอยินเอสิกะ เอสิโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระอนุวัฒน์ ถิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระพริก อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระขจรศักดิ์ สจฺจญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเจริญชัย จทฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระภูษิต สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระราชศักดิ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมจิตร อาจิญโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถหลังใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

พระมหาเจดีย์หลว...

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 864 ครั้ง

อุโบสถหลังเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 71 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด