เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสุทธาราม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดศรีสุทธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2369

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2510

ที่อยู่
วัดกำพร้า

เลขที่
76

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางหญ้าแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
39 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0959593625

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 663

ปรับปรุงล่าสุด : 10 เมษายน พ.ศ. 2567 18:18:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:48:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีประวัติว่า พ.ศ. 2369 นายมะกลิด นายมะนูญ นายมะแมว นายมะเหมี่ยว ซึ่งเป็นชาวมอญอพยพ ไปอัญเชิญพระพุทธรูปที่วัดร้างสมัยอยุธยา ชื่อวัดช่องสะเดา (ปัจจุบันคือวัดป่ามหาชัย) มา 2 องค์ ( องค์หนึงเป็นพระสำฤทธิ์ ปัจจุบันประดิษฐานที่พระอุโบสถ และอีกองค์ เป็นพระศิลาแลง ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดโกรกกราก ) เพื่อนำมาสร้างวัด ชาวบ้านสมัยนั้นทำอาชีพตัดฟืนเผาถ่าน โดยทุกคนถือมีดพร้ากันทำงาน จึงเรียกกันว่า ชาวบางพร้า ต่อมาเรียก กำพร้า เมื่อสร้างวัดจึงเรียกว่า วัดกำพร้า ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดศรีสุทธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียก วัดกำพร้า ตามเดิม
โดยมีลำดับเจ้าอาวาสที่พอจะสืบนามได้ดังนี้ 1. พระอธิการปลี 2. พระอธิการพร ติสฺสวํโส 3. พระครูสาครธรรมสุนทร พ.ศ. 2501-2529 4. พระอธิการวิฑูรย์ ฐิตวิปฺปุโล พ.ศ 2531-2546 5. พระครูสาครกิจจกาภรณ์ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (385.03 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครกิจจาภรณ์ อคฺคเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระมหาไพศาล กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

พระมหาโชคชัย ฐิตวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระบรรจบ สุพนฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

พระสุเทพ สุเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

พระชลิต อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระสิทธิศักดิ์ สุทฺธิสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

พระเกษม สุขธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

พระเดชา ญาณเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระศุภณัฐ ภทฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระทิวัตถ์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระพงศธร ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระก้องเกียรติ อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

สามเณรธีรธรรม นามศักดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พญานาคติดโมเสส

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

เปิดดู 492 ครั้ง

พระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยสูงที่สุดในประเทศไทย

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

เปิดดู 139 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอนุสาวรีย์เส...

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

เปิดดู 152 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด