เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหญ่จอมปราสาท

รหัสวัด
02740108001

ชื่อวัด
วัดใหญ่จอมปราสาท

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2300

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าจีน

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
42 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 598

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 22:11:06

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:41:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตร  เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภา ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักไม้ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ เป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งเป็นลวดลายแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ที่งดงามมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479
พระอุโบสถ มีจุดเด่นอยู่ที่บานประตูไม้ที่แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้น ทำให้มีลักษณะเหมือนภาพสามมิติและด้วยรายละเอียดอันวิจิตรงดงามและฝีมือเชิงช่างที่หาตัวจับยาก กรมศิลปากรจึงได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็นศิลปวัตถุของชาติเมื่อปีพ.ศ.2505 โดยบานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถา ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ต่างๆ ส่วนอีกบานแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจากและต้นมะพร้าว

รายการพระ

ดร.พระมหาทิวากร อาภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระเกตุ เกตุชนโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระสานิตย์ คุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระแผน สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูสมุห์วิรุฬห์ มหพฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระชลอ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระพัลลภ ญาณปิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระศักดิ์ชัย คุณปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระณรงค์ วิชฺชากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระวสันต์ ทนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมนึก กิตฺตปัญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระสุทัศน์ กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสุภาพ สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระบุรินทร์ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระอารี ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 1003 ครั้ง

อุโบสถหลังเก่าว...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 299 ครั้ง

อุโบสถหลังเก่าว...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 1529 ครั้ง

ภาพมุมสูงของวัด...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 1521 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

กิจกรรมอบรมนักเรียน ชุด2

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

กิจกรรมอบรมนักเรียน ชุด1

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

การบรรยายธรรมแก่ประชาชน

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด