เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกงูเห่าสำเภา

รหัสวัด
รอยกเป็นวัดที่มีพระอยู่

ชื่อวัด
วัดโคกงูเห่าสำเภา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดร้าง

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
ัวัดโคกงูเห่าสำเภา

เลขที่
๒๒๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 855

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:03:16

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 10:03:40

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

      วัดโคกงูเห่าสำเภา เดิมเป็นวัดร้างไม่มีภิกษุจำพรรษามานาน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อไร แต่จากที่ได้พบเศษวัสดุข้าวของเครื่องใช้พบว่า
บางชิ้นเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย  และจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่  ก็ยืนยันว่าวัดนี้เป็นวัดร้างมานาน  และมีปรากฏในแผนที่สุพรรณบุรีปี ๒๔๕๙-๒๔๖๐ 
โดยชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณ ก็เป็นวัดร้างอยู่แล้ว   
       ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  พระครูโสภณคุณาธาร  เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี   ได้ดำเนินการตรวจสอบวัดร้างในเขตอำเภอบางปลาม้า 
เห็นว่าวัดโคกงูเห่าสำเภา  มีชาวบ้านให้ความศรัทธา และพื้นที่ก็มีความเหมาะสมจะยกขึ้นให้เป็นวัดมีภิกษุจำพรรษา จึงได้เริมดำเนินการไปตามระเบียบ
และเริ่มมีการก่อสร้างเสนาสนะ  ศาลาเอนกประสงค์,  กุฏิสงฆ์, ห้องน้ำ, ห้องเก็บของ  ซึ่งทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ  และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น 
        ในปี ๒๕๖๔ ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางมารวิชัย (พระพุทธโสนันโทไตรโลกนาถศรีสุคตทศพลญาณ) ขนาด ๔๙ นิ้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔  วัดโคกงูเห่าปัจจุบันมีภิกษุจำพรรณษา ๕ รูป ซึ่งทางวัดยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเสนาสนะให้แล้วเสร็จ อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการยกวัดร้างให้เป็นวัดมีภิกษุจำพรรษา เพื่อให้เป็นพุทธสถานสำหรับการดำเนินศาสนกิจ การคณะสงฆ์ และเป็นที่เผยแผ่พระศาสนาต่อไป

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอารมณ์ อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระจรูญ ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระนัทษนัยน์ ฐานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระอัครชัย ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลววพ่อใหญ่

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดโคกงูเห่าสำเ...

ข้อมูลเมื่อ 14-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สาระธรรม

อปมาทธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

วัดโคกงูเห่าสำเภา

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด