เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์เขาน้อย

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์เขาน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน ตุลาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พนมทวน

เขต / อำเภอ
พนมทวน

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71140

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
089 0641035

จำนวนเข้าดู : 496

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:15:33

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:57:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโดยสังเขป
� � � � ประวัติโดยย่อ เนื่องด้วยพระครูปลัด สัจจา เกสโร เจ้าสำนักสงฆ์เขาน้อยเจริญสุข� ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เรืื่องขอตั้งสำนักสงฆ์ในเขตอำเภอพนมทวนแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักสงฆ์ ในขณะนี้

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (70.79 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระสัจจา เกสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

แม้น จนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

ประนิตย์ ตลุโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

มนตรี วสฺสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด