เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์

รหัสวัด
02711004011

ชื่อวัด
วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 298

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:24:43

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:02:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำทรัพย์ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้
วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระโล่ พ.ศ. ๒๕๓๓
รูปที่ ๒ พระอธิการทองดี ฉันฺทโก พ.ศ. ๒๕๓๔
รูปที่ ๓ พระอธิการลําใย พ.ศ. ๒๕๓๔
รูปที่ ๔ พระสุรศักดิ์ กนโก พ.ศ. ๒๕๔๓
รูปที่ ๕ พระอธิการเอกชัย ฐานุตตโร พ.ศ. ๒๕๔๔- รูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการเอกชัย ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด