เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่คีรีวงษ์

รหัสวัด
02711003011

ชื่อวัด
วัดใหม่คีรีวงษ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองประดู่

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 422

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:45:39

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:53:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่คีรีวงษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งไหม ถนนอู่ทอง-ตลุงเหนือ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองประดู่ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ ๒ งาน ๐๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดภูเขา ทิศใต้ จดถนนหลวง ทิศตะวันออก จดภูเขา ทิศตะวันตก จดศาลพ่อปู่ มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาเอนกประสงค์กว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2528 เป็นอาคารไม้
วัดใหม่คีรีวงษ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 บริเวณที่สร้างวัดนี้เดิมเรียกว่า เขาพ่อปู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ สักการะ ของคนผ่านไปผ่านมา คือ ศาลพ่อปู่ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีวัด ชาวบ้านจึงได้เริ่มก่อสร้างวัดขึ้น โดยเป็นที่พักสงฆ์ก่อน และจึงได้ขออนุญาตสร้างวัดอย่างถูกต้อง ในภายหลัง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระอธิการพรม ประนาโท พ.ศ 2543-2543 รูปที่ 2 พระอธิการประกอบ วราโพ พ.ศ 2543- ปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการประกอบ วราโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด