เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองโพธิ์คีรีเขต

รหัสวัด
02711001007

ชื่อวัด
วัดหนองโพธิ์คีรีเขต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เลาขวัญ

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 432

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:18:06

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:35:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองโพธิ์คีรีเขต ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดป่าไม้ ทิศตะวันออก จดภูเขา ทิศตะวันตก จดถนนหลวง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน 7 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙2 เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน
วัดหนองโพธิ์คีรีเขต ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมมีหนองน้ำและต้นโพธิ์อยู่ ๑ ต้น ชาวบ้าน ได้มาอาศัยอยู่ใกล้หนองน้ำหลายครัวเรือน ประกอบกับวัดที่ทําบุญก็อยู่ไกล ชาวบ้านเลยร่วมใจกัน สร้างวัดและตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองโพธิ์คีรีเขต” ตามชื่อของหมู่บ้าน ผู้นําในการก่อสร้างคือ ผู้ใหญ่ผล พลอยดอนคา ร่วมกับชาวบ้าน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระหม่อม พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๒
รูปที่ ๒ พระสง่า อมโร พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๑๕
รูปที่ ๓ พระหวัง สนฺตจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๔๑
รูปที่ ๔ พระสุนทร สนุตจิตโต พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
รูปที่ ๕ พระอธิการสำรวย ฐิติโก พ.ศ. ๒๕๔๕- รูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการสำรวย ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด