เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองนกแก้ว

รหัสวัด
02711005001

ชื่อวัด
วัดหนองนกแก้ว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองนกแก้ว

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 554

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:35:20

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:09:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองนกแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดทุ่งนา ทิศตะวันออก จดถนนสายตลาดใหม่-เลาขวัญ ทิศตะวันตก จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กุฏิสงฆ์จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และตึก ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ  
          วัดหนองนกแก้ว ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงพ่อทองดีได้เดินธุดงค์มาพักใกล้บ่อน้ำ ซึ่งเป็นสระบัว ขณะนั้นมีชาวบ้านอยู่ ๓-๔ หลังคาเรือน ได้นิมนต์ให้ท่านอยู่และสร้างที่พักสงฆ์ให้ ต่อมามีชาวบ้านได้อพยพมามากขึ้นจึงได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ เรียกว่า “วัดสระแก้ว” ตั้งแต่นั้นมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักสงฆ์หนองนกแก้ว” เนื่องจากมีหนองน้ำอยู่ใกล้กับ สระบัวแก้ว ซึ่งเป็นหนองน้ำของบ้านหนองนกแก้ว จึงตั้งชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ขออนุญาตตั้งวัดและได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองนกแก้ว” หลังจากนั้นหนึ่งปีหลวงพ่อทองดีได้ย้าย ไปที่อื่นและมีรูปอื่นมาอยู่แทนจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ หลวงพ่อผาด พยตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๒๐
รูปที่ ๒ พระอธิการจะ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒
รูปที่ ๓ พระอธิการหลั่น จนฺทสโร พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑
รูปที่ ๔ พระอธิการสำเนียง สุคนฺโธ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๒
รูปที่ ๕ พระอธิการลำใย สมาจาโร พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๐
รูปที่ ๖ พระอธิการสมพงษ์ ฐิตสีโล พ.ศ.๒๕๖๒ - รูปปัจจุบัน 

รายการพระ

พระอธิการสมพงษ์ ฐิตสีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ธงชัย ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด